Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Iman nie powiększy się ani nie zmaleje
#1
Hazrat Imam a’zam Hanife oznajmił: „Jeśli chodzi o Sahabi, to wierzyli oni najpierw w mało spraw. Gdy przyszły nowe nakazy, to ich iman się powiększył. [Oprócz tego, ponieważ z czasem zostały zniesione tez niektóre prawa, ich iman zmniejszył się, czyli zmniejszyła się ilość spraw, w które powinni oni wierzyć.] Ten stan dotyczy tylko Sahabi [i miał miejsce do śmierci naszego Szlachetnego Proroka]. Nie pomyśli się w ten sposób o iman późniejszych muzułmanów. Powiększenie iman oznacza wzrost nur (światła wiary) w sercu. Ten blask wzrasta poprzez robienie ibadet i zmniejsza się poprzez popełnianie grzechów”[1].

Hazrat Imam Eszari oznajmił: „Ci, którzy uwierzyli w to, do czego uwierzenia zaprosił Allah Najwyższy i nasz Prorok, stracą iman tylko poprzez kufur, żaden grzech nie doprowadzi ich do straty iman. Ehli kyble nie stracą iman z powodu grzechów, są odpowiedzialni wobec wszystkich nakazów religii”.

Hazrat Imam Maturidi oznajmił: „Ibadet nie należy do iman (nie jest częścią iman). Kto wierzy, że fard są obowiązkiem, jednak nie spełnia ich z powodu lenistwa, ten nie jest kafir. Wierzący bez względu na to, jak wielki popełni grzech, nie straci wiary. Jednak powinno się wierzyć o fard i haram tak, jak zostało o nich powiadomione. Nie wierzyć w którykolwiek z nakazów i zakazów, traktować je lekko lub wyśmiewać się z nich, starać się je zmienić jest powodem straty iman i palenia się wiecznie w Piekle”.

Hazrat Abdulgani Nablusi oznajmił: „Krótko mówiąc, iman nie zmniejszy się i nie powiększy. Siła iman się powiększy. Poprzez robienie mało lub dużo ibadet zmienia się dojrzałość iman, jego wartość. Takim znaczeniem obdarzono święte ajety i hadis-i szerif, które powiadamiają o powiększaniu się lub zmniejszaniu się iman”[2].

W świętych ajetach nakazane jest wierzącym, żeby robili ibadet, unikali grzechów[3]. Te ajety rozpoczynają się słowami: „O wierzący […]”. I tak na przykład: „O wierzący, gdy zostanie wyrecytowany Ezan dla modlitwy piątkowej, to biegnijcie wspominać Allaha”[4]. Te ajety wskazują też na to, że iman jest czymś innym od ibadet, że najpierw powinno sie uwierzyć. Nakazy obowiązują tylko wierzących.

Święty ajet: „Tego, kto spełni dobry uczynek - czy to mężczyzna, czy kobieta - i jest wierzącym, My ożywimy życiem wspaniałym, i takim obdarzymy ich wynagrodzeniem, czymś piękniejszym niż to, co czynili”[5] pokazuje wyraźnie, że czyny są osobno od iman.

Niektórzy z uczonych sunnickich wskazali na ten święty ajet jako dowód, że nie iman lecz światło iman wzrasta lub zmniejsza się: „Jedynie wierzący są tymi, którym wzrasta wiara, gdy czytają ajety Allaha”[6].

Uczeni islamscy powiadomili jednogłośnie, że ten, kto zmarł zaraz po przyjęciu iman [a więc jest bez ibadet, czynów], jest wierzącym.

Ci, którzy mówią, że ‘iman rośnie, maleje’ myślą, ze rzeczywiście iman powiększa się i maleje. Gdy tymczasem iman to uwierzenie w zasady powiadomione w Amentu. Nie wierzyć w jedną z nich jest kufur. Z tego względu iman nie zmniejszy się i nie powiększy się z czasem. Powiedzieć bez wyjaśnienia: ‘iman wzrasta, maleje’ jest kufur. Można powiedzieć: ‘nur, blask iman powiększa się, zmniejsza się’.

Gdyby czyn był częścią iman, to każdy, kto popełnił grzech, byłby kafir. Nie pozostałby żaden muzułmanin. Choć zostało przekazane w hadis-i szerif, że niektóre dobre uczynki, zalety są związane z imam, a niektóre złe uczynki, zło są związane z kufur, to jednak one zostały w ten sposób przedstawione dla uświadomienia ważności tych dobrych i złych uczynków i ich mocy. I tak hadis-i szerif głoszą: „Wstyd jest gałęzią iman”, „Czystość jest połową iman” i „Iman to salat”. Za pomocą innych świętych ajetow i hadis-i szerif rozumie się, że one nie są częścią iman lub kufur.

Iman znaczy całkowicie uwierzyć. Wzrost iman w sercu oznaczyłby, że przeciwnie do tego kufur maleje. A coś takiego nie jest możliwe. Słowa uczonych mówiące, ze iman powiększy się, zmniejszy się znaczą, że sam iman nie wzrośnie i nie zmaleje, lecz jego siła (światło wiary) wzrośnie lub zmaleje. Wiara nie zwiększy się poprzez robienie ibadet, ani nie zmniejszy się poprzez popełnianie grzechów. Ibadet wpływają na upiększenie, udoskonalenie iman. Bez względu na to, jak dużo człowiek robi ibadet, nie powinien myśleć, że z powodu ibadet na pewno wejdzie do Raju. Obowiązkiem poddanego jest robić ibadet.


[1] Sejjid Szerif Dżurdżani, Szerh-i Mewakif; Ibrahim Ibnul-Lakani, Dżewheret-ut-tewhid
[2] Abdulgani Nablusi, Hadik
[3] Sury: Dżuma 9, Al Imran 130, Hadż 50, Inszikak 25, Tin 11
[4] Dżuma 9
[5] Nahl 9
[6] Anfal 2
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS