Islam Sunna
uczeni sunniccy - Wersja do druku

+- Islam Sunna (http://islam-sunna.com/forum)
+-- Dział: AHLUS SUNNAH WAL JAMA`AH (http://islam-sunna.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Dział: Wypowiedziałem/łam szahadę, co dalej? (http://islam-sunna.com/forum/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Wątek: uczeni sunniccy (/showthread.php?tid=445)

1 2


uczeni sunniccy - husz der dem - 15-09-2010

Uczonych sunnicki jest b.dużo. W pierwszej kolejnosci podaje tych, z których wiedzy korzystamy na tej stronie.
Są to imamowie czterech mezheb, imamowie hadis i tzw.Silsilei- Alijje

Silsilei-Alijje to łańcuch wielkich uczonych, którzy pobrali naukę i fejz od Proroka (sallallahu alejhi we sellem) poprzez Ebu Bekira (rahimehullah):
Nasz Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem),
Ebu Bekr Syddyk, Selman Farisi, Kasym bin Muhammed, Dżafer Sadyk, Bejezyd Bistami, Ebul Hasen Harkani, Ebu Ali Farmedi, Jusuf Hamedani, Abdulhalyk Gondżduwani, Arif Riwegeri, Mahmud Indżirfagnewi, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semasi, Sejjid Emir Kulal, Behaeddin Buhari, Alauddin Attar, Jakub Czerhi, Ubejdullah Ahrar, Kady Muhammed Zahid, Derwisz Muhammed, Hadżegi Imkenegi, Muhammed, Baki-Billah, Imam Ahmed Rabbani, Masum Faruki, Sejfeddin Faruki, Sejjid Nur Muhammed Bedewani, Mazhar Dżan-y Dżanan, Abdullah Dehlewi, Mewlana Halid Bagdadi, Abdullah Szemdini, Sejjid Taha Hakkari, Sejjid Muhammed Salih, Sejjid Fehim, Sejjid Abdulhakim Arwasi (rahimehumullah).
Tutaj jeszcze inny spis, kolejnosc ich o niczym nie swiadczy.
Ebu Nuajm, Bejheki, Abdulhakim Arwasi, Imam Sujuti, Ebu Hajjan el-Endulusi, Ibn-i Hadżer-i Askalani, Ibn-i Abdilberr, Ibnu’l-Esir, Imam Taberani, Imam Abdurrezzak, Imam Ibn-i Ebi Szejbe, Ebu’l-Feredż Ibnu’l-Dżevzi, Belazuri, Ebu'l-Feredż Nureddin Ali b. Ibrahim b. Ahmed Halebi, Ibn-i Ishak, Ibn-i Hiszam, Ibn-i Kesir, Imam Muhammed, Abdulhak-i Dehlewi, Abdulvehhab-i Sza’ranî, Kadi-zade Ahmed Efendi,Imam Ebu Hanife, Suwejdi, Szeyh-zâde ale’l-Bejdâvî, Jusuf Nebhani, Hasen Szurunbulali, Imam-i Gazali, Nuruddin Halebi-i Szafii, Sihabuddin Kastalani, Imam-i Rabbani, Ali bin Emrullah, Muhammed Hadimi, Ahmed Dżevdet Pasza, Ebu Ubejd el-Kasim Ibn-i Sellam, Imam Ebu Jusuf, Kadi Bejdawi, Molla Miskin Muhammed Muin, Nureddin el-Hejsemi, Muhammed Ma’sum Faruki, Zerkani, Sulejman Czelebi, Niszandżizade Muhammed Efendi, Ejjup Sabri Pasza, Muhammed bin Abdullah Tebrizi, Taberani, Muhjiddin Ibn-i Arabi, Ibn-i Habib Halebi, Ibn Ebi Szejbe, Imam Malik, Imam Ahmed bin Hanbel, Hakim, Zubejr bin Bekkar, Muhammed bin Sulejman, Suhejli, Muhammed Rebhami, Ismail Hakki Bursewi, Imam-i Buhari, Imam Muslim, Newewi, Ibn-i Ishak, Ibn-i Kesir, Ahmed bin Zejni Dahlan, Imam-i Muhammed, Zehebi, Imam Bejheki, Imam Darekutni, Imam Darimi, Ebî Dâvûd, Imam Ibn-i Madże, Imam Nesai, Imam-i Tirmizi, Imam-i Szerahsi, Mewlana Abdurrahman Dżami, Kadi Ijad, Ibn-i Sa’d, M. Siddik Gumusz, Dijar-i Bekri, Imam-i Zehebi, Ibn-i Haldun, Taberi, Begawi, Fahruddin-i Razi, Kurtubi, Mazharî Senaullah-i Paniputi, Ebussuud, Imam Maturidi, Imam Esz’ari, Bedruddin el-Ayni, Ibn-i Sejjidi’n-nas Ibnu’l-Esir, Szemhudi.


RE: uczeni sunniccy - abu anas - 15-09-2010

Dodam tylko, że większość tych uczonych są także "naszymi" uczonymi. Jedynie różnica w pisowni (użyta jest tu turecka transkrypcja)


RE: uczeni sunniccy - Rania - 15-09-2010

jazak Allahu hajran siostro
czyli ze sa w naukach 4 madhebow?


RE: uczeni sunniccy - husz der dem - 15-09-2010

Tych podanych przeze mnie wypowiedzi są zgodne z naukami 4 mazhab i Imamami Esz'ari i Maturidi. Oczywiscie każdy z nich powiadamiał wg mezheby do ktorej należał.


RE: uczeni sunniccy - admin - 15-09-2010

Zreszta jak sie pewnego dnia zorientowalam, szyici, salafici itd.- te slowa/pojecia byly juz wczesniej, byly wasnie i potyczki z powodow roznic ale nigdy nie roznili sie oni az tak bardzo w pogladach od siebie jak teraz od ok. 100 lat Smile i w miare czasu coraz bardziej... przedtem mogli oni swobodnie razem sie modlic itd.
Widac, ze jak jednak ktos poczyta wiecej na ten temat i poszuka nauk w tych kierunkach (czynnie bedzie szukal prawidlowej drogi nie ulegajac srodowiskowej "wiedzy"), mozna sie wtedy wiele jeszcze o swojej religii dowiedziec...
Jednak chyba coraz rzadziej na swiecie zalezy muzulmanom na nauce, lepiej im jest dostosowac sie do srodowiska, kolegom, kolezankom niz szukac zmudnie wiedzy, ot dziahlijet i tyle Smile
I dlatego wlasnie tez brat Abuanas jest dla mnie tak bardzo wartosciowy mimo niektorych roznych pogladow, on przynajmniej na prawde sie uczy (nie ujmujac w tym ogromnej wiedzy siostry Havvy).


RE: uczeni sunniccy - husz der dem - 15-09-2010

(nie ujmujac w tym ogromnej wiedzy siostry)

tak nie pisz prosze, tylko ogromnej biblioteki siostry


RE: uczeni sunniccy - husz der dem - 15-09-2010

Tych nie polecamy:
Ibni Tejmijje, Dżemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Reszit Ryza, Abdülaziz bin Baz, Ali Süawi, Hasan Sabbah, Szejh Bedrettin, Szewkani, Ibni Hazm, Muhammed Ikbal, Hasan el-Benna, Ibni Kajjım, Kardavi, Mewdudi,Sejjid Kutup...
Z Turcji: Mustafa Islamoglu, Mehmet Sevket Eygi, Suleyman Ates, Yasar Nuri…


RE: uczeni sunniccy - abu anas - 16-09-2010

my tych też nie polecamy: hassan al-banna, qardawi, mawdudi, seyyid qutub, muhammad abduh ( o którym sie powszechnie mówi że jest reformatorem salafi, jednak był mutazili)

co do reszty w innym poście inshaa allaah


RE: uczeni sunniccy - husz der dem - 16-09-2010

Muhammeda Abduha łączy się z wehhabizmem, a że salafi łączy się z wehhabizmem, to normalne, że powszechnie uwaza się, że Abduh jest też i uczonym, na ktorego powoluja sie selefijje.


RE: uczeni sunniccy - abu anas - 16-09-2010

afghani, rida i abduh nie mają nic wspólnego z salafiyyah. to w odrębnym poście inshaa allah