Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sprawa mięsa
#1
SPRAWA MIESA

Pytanie: Czy dozwolone jest jedzenie mięsa zwierząt zarzynanych w każdym kraju?

Odpowiedź: Zasada jest taka: muzułmanie mogą jeść mięso zwierząt zarzynanych przez żydów i chrześcijan, którzy nie są muszrik (poganin). Nie jedzą mięsa ze zwierząt zarzynanych przez ateistów, buddystów, hinduistów i wyznawców pozostałych zmyślonych wyznań. Nie jedzą mięsa zwierząt zarzynanych przez chrześcijan i żydów, którzy stali się poganami, ale nie mają obowiązku sprawdzać, czy są oni poganami czy nie. Można jeść mięso zwierząt zarzynanych przez ludzi, których zna się jako chrześcijan i żydów. Nie je się też mięsa zwierząt, które zostały zarżnięte przez tego, kto mówi o sobie, że jest muzułmaninem, ale stal się murted (odszedł od wiary). Z tego względu, że nie musi się ich też sprawdzać, można jeść mięso sprzedawane w sklepach, marketach, tj. należy to do tenzihen mekruh (dozwolone jest, ale jest bliskie helal, które jest lepiej nie zrobić niż zrobić, nie ma za to kary)

Jedzenie mięsa zwierzęcia zarżniętego przez chrześcijanina

Pytanie: W Świętym Koranie zostało powiadomione, że można jeść mięso zarżnięte przez ehli kitab (żydów i chrześcijan). Czy współcześni chrześcijanie należą dalej do ehli kitab? Czy można jeść mięso zwierząt przez nich zarzynanych?

Odpowiedź: Zasadą wiary współczesnych chrześcijan jest zasada trójcy, czyli, jeśli chrześcijanin tak powie i wierzy: „Jezus jest bogiem albo synem boga, wieczny jeden bóg kocha jego. Z tego względu, że spełnia wszystkie jego życzenia, stwarza, co on zechce, my chcemy wszystko od niego i od bożków, które go przedstawiają, w takiej intencji go błagamy. Bóg i syn znaczy, że są bardzo uwielbiani”, to nazywany jest ehli kitab i można jeść mięso zwierząt przez niego zarzynanych. Jeśli zarzynając powie, że robi to w imię, z imieniem Jezusa lub jednego z trójcy, to się tego mięsa nie je. Jeśli tak wierzy, ale nie powie, to można jeść mięso zwierzęcia przez niego zarżniętego.
Bluźnierstwem jest okazywanie czci jakiejś postaci rzeźby, obrazu lub na krzyżu, wierząc, że posiada ona atrybuty boskie, np. stworzy to, o co się ją prosi, obdarzy uzdrowieniem. Z chrześcijan ci, którzy mówiąc: „Jezus jest synem boga, a anioły są boga córkami” okazują szacunek i czczą obrazy, rzeźby, na których znajdują się postacie kobiet, mężczyzn, należą do muszrik (pogan). Należący do wyznawców Barnaby i Ariusza, ponieważ nie wierzą w ten sposób, nie są poganami, należą do ehli kitab.
Kafir, który uwierzył jednemu prorokowi i w jego świętą księgę, która później została zmieniona, jeśli powie, że ten prorok jest bogiem albo synem boga, choć błaga posągi, to też należy do ehli kitab. Ponieważ takie słowa jak bóg, pan, syn oznaczają kogoś umiłowanego, pomocnika, powód do stworzenia.
Jeśli te słowa zostały powiedziane w tym znaczeniu odnośnie Jezusa, to nie powie się o tym chrześcijaninie, że jest poganinem. Powiedzenie o nim, że jest bogiem lub jednym z trzech bogów nie jest prawdziwym słowem, jest metaforą. Chrześcijanie, którzy mówią, że Jezus jest wieczny, wszystko z niczego stworzy, nie należą do ehli kitab, nie je się mięsa zwierząt przez nich zarzynanych. Chrześcijanie, którzy błagają obrazy, rzeźby ze względu na swoją miłość do Jezusa, dla powodu stworzenia tego, czego pragną, należą do ehli kitab. Wszyscy z ehli kitab należą do kafir. (Hindiyye)

Mięso zwierzęcia zarżniętego przez ateistę

Pytanie: Czy można jeść mięso zwierzęcia zarżniętego przez tego, kto nie posada żadnej religii, ateistę?

Odpowiedź: Nie można jeść.

Muzułmanin, który kupuje w sklepie mięso, jeśli nie wie, w jaki sposób zostało zarżnięte zwierzę, z którego ono pochodzi i jeśli jest prawdopodobieństwo, że może być helal, (czyli, jeśli wśród zarzynających byli ateiści i muzułmanie), to dozwolone jest jedzenie tego mięsa. (Mizan-ül-kübra, Hadika, Berika, Mezahib-i erbea, Hayat-ül hayvan)

Pytanie: Czy dozwolone jest jedzenie mięsa zwierzęcia, które nie zostało zarżnięte, lecz zostało zabite poprzez wbicie w nie noża, uderzenie w czoło, uduszone lub poprzez podanie lekarstwa, prądu?

Odpowiedź: Nie, w ten sposób zabite zwierzę staje się padliną. Jedzenie mięsa z niego jest haram.

Zabić bronią palną

Pytanie: czy jest dozwolone jedzenie mięsa zwierzęcia takiego jak krowa, baran, kura, które uciekało i zostało zabite bronią palną?

Odpowiedź: Nie, ponieważ te zwierzęta nie należą do zwierząt, których polowanie jest dozwolone. Jeśli po strzeleniu w nie nim zdechnie zarżnie się, to jest dozwolone. Jeśli przed zarżnięciem zdechnie, to nie je się. (Bedayi)

Pytanie: Czy są zakazy w religii dotyczące ogłuszania zwierząt nim się je zarżnie?

Odpowiedź: Ogłuszanie zwierząt nie jest odpowiednie, ale jeśli się zarżnie, to nie jest haram. Je się mięso z niego, jeśli zostało zarżnięte, gdy jeszcze żyło, nim zdechło. Nie ma przeszkody w jedzeniu mięsa zwierzęcia, które zostało ogłuszone.

Pytanie: Czy kobiety mogą zarzynać zwierzęta?

Odpowiedź: Tak, kobiety też mogą zarzynać zwierzęta, nie ma w tym przeszkody. Jednak ze względu na to, że wymaga to dużej siły, na ogół tym zajmują się mężczyźni. Kobiety nie zarzynają dużych zwierząt. Takie jak kura, gęś z łatwością mogą zarżnąć.

Jedzenie mięsa w Anglii

Pytanie: Czy dozwolone jest jedzenie mięsa kupowanego w sklepie w Anglii?

Odpowiedź: Tak, ponieważ kto i jak je zarżnął nie jest wiadome, dozwolone jest jedzenie mięsa kupionego w sklepie.
Mięso zwierzęcia, które jest zarzynane z imieniem Allaha, jeśli jest nawet wypowiedziane w innym języku, można jeść. Żydzi zarzynają z imieniem Allaha, dozwolone jest jedzenia mięsa zwierząt zarzynanych przez żydów. Jeśli nie wie się, w jaki sposób zarzynają zwierzęta chrześcijanie, to z tego względu, że się nie wie, można je też jeść. Ponieważ wg szkoły szafickiej nie jest konieczne wypowiedzenie Besmele, będzie odpowiedniej dla tych, którzy mają wątpliwości (weswese), żeby jedząc mięso, zrobili intencję, że tutaj naśladują szkołę szaficką.

MIESO DROBIOWE

Pytanie: mówi się, że do karmy dla kur mieszana jest krew. Czy dozwolone jest jedzenie drobiu, które jest karmione taką karmą?

Odpowiedź: w naszej religii nie jest dozwolone, by dawać kategoryczną opinię, gdy się nie widziało. Ma się opinię, gdy samemu się zobaczyło lub usłyszało od sprawiedliwego muzułmanina. Jednak nie musi się pytać, badać. Jeśli się zobaczy oszustwo w jednym miejscu, to nie znaczy też, że tak na pewno jest wszędzie. Jeśli się na pewno wie, że kura jadła necis (nieczystość wg religii), to odstawia się ją na 3 dni w osobnym miejscu. Przez te trzy dni zachodzi chemiczna zmiana we wnętrzu kury, trzy dni później jedzenie takiej kury jest helal.

Pytanie: Dla łatwego obskubania kury z piór wkłada się ją do gorącej wody. Czy jest dozwolone jedzenie takiej kury?

Odpowiedź: Jeśli zostanie kura włożona do wrzącej wody przed rozkrojeniem jej i oczyszczeniem z nieczystości, to stanie się ona necis. Jedzenie jej wtedy będzie haram. Jeśli przed zamoczeniem we wrzącej wodzie rozkroi się ją i wyczyści wewnątrz i pióra nie zostaną zabrudzone nieczystościami, to jedzenie jej jest helal. (Fetwa: Ebüssüud Efendi)

Jeśli włoży się kurę, która nie została opróżniona wewnątrz z nieczystości, do gorącej niewrzącej wody, to tylko jej skóra będzie necis. Taka kura po opróżnieniu jej wnętrza z nieczystości, gdy umyje się ją trzy razy zimną wodą, jest cała czysta. (W ten sposób, gdy umyje się też flaki trzy razy, to są one czyste.) (Redd-ül-muhtar)

Jeśli nie wie się kategorycznie, w jaki sposób kura została zarżnięta, moczona, czy jest necis, to jedzenie jej nie jest grzechem. (Eşbah)

Pytanie: Wg tego, co usłyszałem, w niektórych firmach zarzynają kury nożem z napisem Besmele, w innych maszynami z napisem Besmele, a w jeszcze innych mówią, że wystarczy jak jeden raz rano wypowie się besmele. Czy w ten sposób zarżnięte kury i inne zwierzęta można jeść?

Odpowiedź: We wszystkich księgach naszej religii napisane jest, że dla każdego zwierzęcia powinno się wypowiedzieć osobno besmele.

Zarzynanie hodowanych zwierząt i dzikich różni się.

Łowca strzelając do zająca, kuropatwy, puszczając na łów psa, jeśli wypowie besmele, to uznane zostanie, że zwierzę jest zgodnie z religią zarżnięte. Jednak, jeśli strzeli się z besmele do kury bronią palną to nie je się jej, ponieważ jest możliwość złapania kury i jej zarżnięcia.
Jeśli w dużej farmie będzie zarzynane tysiące kur w tym samym czasie, to powinno się kładąc każdą kurę na miejsce zarzynania, wypowiedzieć besmele. Potem wystarczy wypowiedzieć jeszcze jeden raz besmele, gdy włącza się maszynę, ponieważ każda kura została położona z besmele.

Pytanie: Tutaj zabijają kury poprzez włożenie im do gardła noża, rozwalając im głowy. Czy jest dozwolone jedzenie zarżniętej w ten sposób kury?

Odpowiedź: Jedzenie przez muzułmanina w ten sposób zarżniętej kury nie jest dozwolone. (Tahtavi)

źródło:
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1516
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1520

Podsumując:
Z powyższych artykułów rozumie się, że:
1. Można jeść kupowane w sklepie niemuzułmańskim mięso ze zwierząt, których jedzenie jest dozwolone w islamie. Jest to dozwolone, ale nazywane jest też tenzihen mekruh, czyli lepiej jest nie spożywać takiego mięsa niż je spożywać. Jednak jak się musi, to nie jest to haram, nie jest grzechem.
2. Nie jest obowiązkiem muzułmanina sprawdzanie, w jaki sposób i przez kogo zostało zarżnięte mięso sprzedawane w sklepie.
3. Jeśli się widziało lub usłyszało od sprawiedliwego muzułmanina, ze mięso jakiejś firmy lub sprzedawane w jakimś sklepie mięsnym jest zarzynane w sposób, który nie spełnia warunków bycia helal, to haram jest jedzenie takiego mięsa. Jednak nie znaczy to też, że takie mięso jest sprzedawane we wszystkich sklepach kraju, który uznawany jest za chrześcijański lub żydowski. Ta zasada nie dotyczy krajów, gdzie panuje buddyzm, hinduizm i inne pogańskie wyznania. W tych krajach można jeść mięso kupowane tylko w sklepach, o których się na pewno wie, że sprzedawane tam mięso spełnia warunki bycia helal.
4. Nie powinno się też mówić, że ktoś je haram mięso, ponieważ kupił je w sklepie. Nie powie się też, że w jakimś kraju, który uznawany jest za kraj chrześcijański lub żydowski, nie je się w ogóle mięsa, że każde mięso tam jest haram.
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS