Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Co to jest ilmihal
#1
Książki opisujące krótko i jasno wiedzę o wierze (ilmi kelam), prawach islamu (fikih) i etyce, które każdy muzułmanin powinien znać i według nich żyć, nazywa się ilm-i hal. Te książki są wartościowe, ponieważ są oparte na przekazach, nie ma w nich osobistych opinii i zostały przygotowane na podstawie wielu dzieł uczonych islamskich. Obowiązkiem każdego muzułmanina jest poznać tyle z tej wiedzy, ile jest potrzebne i nauczyć o tym swoje dzieci. Kto nie pozna tej wiedzy i nie nauczy jej swoich dzieci, popełni duży grzech, zasłuży na Piekło. Uczeni islamscy powiadomili: „Najwyższą z nauk jest wiedza ilmihal”.

W Fetawa-yi Bezzazijje[i] napisane jest: „Po nauczeniu się na pamięć ze Świętego Koranu potrzebnej ilości powinno się poznać wiedzę fikih, ponieważ nauczenie się na pamięć całego Koranu należy do fard-i kifaje. Zaś poznanie potrzebnej wiedzy fikih należy do fard-i ajn. Hazrat Muhammed bin Hasen Szejbani[ii] oznajmił: ‘Każdy muzułmanin powinien poznać z wiedzy fikih dwieście tysięcy praw islamskich o haram i helal. Po spełnieniu obowiązków najwartościowszym ibadet jest poznanie ilim i fikih’.”.

Hazrat Ibni Abidin[iii] oznajmił: „Uczeni od fikih powiadomili jednogłośnie, że obowiązkiem każdego muzułmanina jest poznać wiedzę ilmihal. Dlatego też mąż i żona powinni poznać wiedzę o hajz i nifas. Mąż powinien nauczyć o tym swoją żonę, a jeśli sam nie wie, to powinien pozwolić żonie, by poznała od kobiet, które tę wiedzę posiadają. Kobieta, która nie zyska pozwolenia od męża, powinna bez zgody męża pójść i poznać tę wiedzę”.

Gdy spytano się Hazrat Imama Muhammeda[1], specjalisty tasawwuf, dlaczego nie napisał książki o tasawwuf, to oznajmił: „Tę wiedzę jest możliwe poznać tylko wtedy, gdy wszystkie czyny będą podporządkowane religii, gdy kupno – sprzedaż będą przeprowadzone zgodnie z religią. A to poznaje się z książek fikih. Każdy, kto kupuje – sprzedaje, robi umowy, powinien poznać warunki, jakie powinno się spełniać, by zaszły one prawidłowo i były helal. Z tego względu dla każdego muzułmanina jest obowiązkiem poznanie tych czynów. Dla spełnienia tego obowiązku napisałem książkę o kupnie – sprzedaży”.

Czytanie książek ilmihal jest jedynym lekarstwem, które chroni przed wpadnięciem w pułapki pragnienia zła, innowatorów w religii, nienależących do żadnej z czterech prawidłowych mezheb i niewierzących, a także jest środkiem prawidłowego poznania wiary i sposobu spełniania obowiązków religijnych oraz czczenia Allaha Najwyższego. Muzułmanie powinni przed wysłaniem swoich dzieci do szkoły podstawowej wysłać je najpierw do nauczyciela Koranu, powinni koniecznie nauczyć je zasad islamu i wiary, czytania Świętego Koranu i robienia modlitwy salat. Tutaj wystąpi też przeciwko nam nefs-i emmare (nefs, który nakazuje zło). Będzie nas zwodziło myślami: „Niech dziecko najpierw nauczy się zarabiania na chleb. Tego nauczy się też później”. Rodzice, którzy pragną, żeby ich dziecko zyskało szczęście na ziemi i w życiu pozagrobowym, było ono muzułmaninem, nie powinni dać się oszukać kłamstwom szatańskich pragnień i ludzi, powinni bez wątpienia wysłać swoje dzieci do nauczyciela Świętego Koranu. Po rozpoczęciu szkoły podstawowej wysłanie jest bardzo trudne, staje się nawet niemożliwe. Drzewo będąc młode, zgina się. Jeśli spróbuje się zgiąć starsze, to złamie się je i doprowadzi do szkody. Dziecko nieznające wiedzy islamskiej znajdzie się na błędnej drodze lub stanie się niewierzącym. Później wyrażanie żalu przez rodziców nie uratuje ich samych i ich dzieci od Piekła. Nasz ukochany Prorok (sallallahu alejhi we sellem) wyjaśnił tę bardzo gorzką prawdę słowami: Helekel musewwifun, co znaczy: ‘Kto zostawił na później dobre czyny, ten zaznał straty’.

Dla tych, którzy nie poznali wiedzy ilmihal, nie jest prawidłowe zajmować się czytaniem komentarzy Świętego Koranu. Kto chce poznać prawdziwe znaczenie Świętego Koranu, ten powinien czytać książki uczonych religii o ilmi kelam, fikih i etyce. Wszystkie te książki zostały napisane na podstawie Świętego Koranu i hadis-i szerif.[1] Imam Muhammed to Muhammed bin Hasen Szejbani[i] Autorem Fetawa-yi Bezzazijje jest Ibn-ul-Bezzaz Muhammed bin Muhammed Kerderi (zm. 1424), haneficki uczony fikih. Jego dzieła to: Fetava-yi Bezzaziyye, Fetava-yı Hindiyye, Menakıbi imamı Ebi Hanifesi.[ii] Muhammed Hasen bin Szejbani znany jako Imam Muhammed (752/H.135-805/H.189), jeden z najwyższych uczonych mudżtehid, kadi. Został wykształcony przez Imama a’zam Ebu Hanifego i Imama Ebu Jusufa. Imam Ebu Jusuf i Imam Muhammed nazywani są razem Imamejn (albo Sahibejn). Imam Szafii skorzystał z jego nauki. Trzy lata spędził przy Imamie Maliku i wysłuchał od niego Muvatta i poznał ponad 700 hadis-i szerif. Jego dzieła dzielą się na dwie części. Pierwsza część to książki zwane Zâhirürrivâye, do nich należą: Mebsut, Ziyâdât, Câmi-i kebir, Câmi-i sagîr, Siyer-i kebîr i Siyer-i sagîr. Druga część to książki zwane Nevâdir, do nich należą: Keysaniyyât, Hârûniyyât, Cürcaniyyât, Rukleyyât, Ziyadet-üz-Ziyadât.[iii] Ibni Abidin, Sejjid Muhammed Emin bin Omar bin Abdulaziz (1784-1836), najsłynniejszy z osmańskich uczonym fikih. Był uczniem Mewlany Halida Bagdadiego. Jego najsłynniejszym z dzieł jest Redd-ül-muhtâr, które przedstawia wiedzę fikih wg mezheb hanefi i jest pięciotomowym wyjaśnieniem Dürr-ül-muhtâr, które jest znane też pod nazwą İbn-i Âbidîn.
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS