Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ilmi kelam
#1
Ludzie nowo przechodzący na islam pytając się, co nakazuje islam o tym, co oni przedtem uważali za święte, jaka jest opinia na ten temat, otrzymywali odpowiedź od uczonych islamskich. Konieczność rozstrzygnięcia zagadnień dotyczących wiary, itikad, dawania odpowiedzi doprowadziła do powstania ilmi kelam. Obowiązkiem uczonych tej nauki było udowodnienie w logiczny i w zrozumiały sposób nowo przyjmującym islam, dlaczego ich była wiara jest błędna. Ci uczeni dokonali bardzo wiele starań w rozstrzygnięciu tych zagadnień. Wyszło na jaw wiele prawd i powstała bardzo wartościowa nauka logiki. Z drugiej strony zaistniała również konieczność wyjaśnienia nowym muzułmanom w zrozumiały dla nich sposób, że Allahu teala istnieje i jest jeden, wieczny, nie urodził się, nie porodził i usunięcie wynikających z tego powodu wątpliwości. Uczeni ilmi kelam (rahimehumullah) dokonali tego z powodzeniem. W spełnieniu tego świętego obowiązku pomogli im również islamscy uczeni nauk ścisłych.

Prawdziwi uczeni ilmi kelam w wyjaśnieniach świętych ajetów i hadis-i szerif, które należą do muteszabih (mają znaczenie ukryte, symboliczne), opierali się tylko na opinii Szlachetnego Proroka i Jego Towarzyszy, odrzucali niezgodne z nimi myśli dawnych filozofów i w ten sposób ochronili islam od zepsucia, którego zaznała religia chrześcijańska.

Ilmi kelam jest to głęboka nauka o wierze, tj. o znaczeniu Słów Szehady i związana z nią podstawowa wiedza ucząca o sześciu zasadach wiary. Każdy muzułmanin powinien korzystając z dzieł uczonych sunnickich, poznać z ilmi kelam tyle, ile potrzebne mu jest do wyjaśnienia tematu wiary niewierzącym i tym, którzy są błędnie poinformowani. Poza uczonymi islamskimi wszyscy ci, którzy zajmują się ilmi kelam, staną się wrogami islamu.

Zajmowanie się ilmi kelam jest niedobrze widziane, ponieważ wielu ludzi zajmując się nim, wyjaśnia według swojego zrozumienia i w ten sposób schodzi na złą drogę lub traci wiarę, a pod nazwą reformy dokonuje wiele zła w islamie. O tym, co powinniśmy wiedzieć z ilmi kelam, poinformowali nas uczeni sunniccy w swoich książkach. Więcej poznać jest dozwolone tylko uczonym religii, innym jest zakazane. Inni, jeśli będą zajmować się ilmi kelam, to zejdą na fałszywą drogę, spaczając, staną się zyndyk[1].

Hazrat Imam Szafii oznajmił: „Popełnić duży grzech jest czymś słabym w porównaniu z zejściem na złą drogę z powodu zajmowania się ilmi kelam. Gdyby wiedziało się, jak szkodliwe jest zajmowanie się ilmi kelam nim pozna się dobrze wierzenie sunnickie, to uciekałoby się od zajmowania się ilmi kelam tak, jak ucieka się przed lwem”. Hazrat Imam Malik oznajmił: „Kto jest ehli bidat i zajmuje się ilmi kelam, ten nie zostanie przyjęty jako świadek”.
Hazrat Imam Ahmed[2] oznajmił: „Kto zajmuje się ilmi kelam, ten jest zawsze w wątpliwościach”. Hazrat Imam Ebu Jusuf [i] oznajmił: „Kto zajmuje się ilmi kelam, ten nie zostanie imamem i z czasem wystąpi z religii”. Uczeni hadis powiadomili: „Wysłannik Allaha zachęcał do fikih, zakazał kelam”. W Fetawa-i Bezzazijje napisane jest: „Większość z tych, którzy zajmują się ilmi kelam, staje się zyndyk”.

[1] Abdulgani Nablusi, Hadika
[2] Imam Ahmed bin Hanbel

[i] Jakub bin Ibrahim znany jako Imam Ebu Jusuf (731/H.113-798/H.182), jeden z wielkich ewlija, najlepszy uczeń Imama a’zama Ebu Hanifego, po Imamie Ebu Hanife największy uczony mudżtehid w mezheb hanefi, hadis hafizi, kadi, potomek jednego z Sahabe, Saida bin Buhajra El-Ensariego. Zmarł w Bagdadzie. Do znanych jego dzieł należą: İhtilâfü'l-Emsâr, Edebü'l-Kâdı alâ Mezhebi Ebî Hanife, E'mâlı Fi'l Fıkh, Kitâbü'l-Büyû', Kitâbü'l-Cevâmî, Kitâbü'l-Hudûd, Kitâbü'l-Harâc, Kitâbü'r-Red alâ Mâlik b. Enes, Kitâbü'z-Zekât, Kitâbü's-Salât, Kitâbü's-Sıyâm, Kitâbü's-Sayd ve'z-Zebâih, Kitâbü'l-Gasb, Kitâbü'l-Fevâiz, Kitâbü'l- Vesâyâ, Kitâbü'l-Vekâle, el-Asl, Kitâbü'r-Red alâ Siyeri'l-Evzâî, İmlâ.
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS