Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Uczeni hadis
#1
Uczeni hadis to wielcy ludzie i uczeni. Tych, którzy znają na pamięć sto tysięcy hadis-i szerif wraz z rawi (informacjami o tym, kto je przekazał), nazywa się hafiz. [Tego, kto zna na pamięć Święty Koran, nazywa się kaari. Obecnie z tego względu, że nie ma tych, którzy znają na pamięć hadis-i szerif, kaari nazywani są błędnie hafizami.] Znającego na pamięć dwieście tysięcy hadis-i szerif nazywa się szejh-ul-hadis. Znającego na pamięć trzysta tysięcy hadis-i szerif nazywa się hudżdżet-ul-islam. Zaś tego, kto zna na pamięć powyżej trzysta tysięcy hadis-i szerif wraz z rawi i dowodami nazywa się hadis mudżtehidi, hadis imami. W dzisiejszych czasach nie ma takiego wielkiego uczonego na świecie.

Uczeni islamscy potwierdzili jednogłośnie o sześciu księgach hadis, że są one prawidłowe. Znane są też one na całym świecie. Te sześć ksiąg nazywa się Kutub-i Sitte. Sześciu wielkich uczonych, którzy napisali Kutub-i Sitte to:
1. Imam Buhari, Muhammed bin Ismail (H. 194/810 - H. 256/870), w księgach hadis jego symbolem jest litera ‘H’. Przed rozpoczęciem pisania każdego hadis pobierał gusl, wykonywał dwa rekat modlitwy salat. Dżaami’us-Sahih (Sahih-i Buhari) napisal w ciągu 16 lat. Istnieją setki jego szerhi. Najsłynniejszymi z nich są szerhi: Imama Kastalaniego, Ajniego i Ibni Hadżera.
2. Imam Muslim (H. 206/821 - H. 261/875), w nauce hadis jego symbolem jest litera ‘M’, jego dziełem jest Dżaami’us-Sahih (Sahih-i Muslim), który ma wiele szerhi i najsłynniejszym z nich jest szerhi Imama Newewiego pt. Şerh-i Sahih-i Müslim.
3. Imam Malik (H. 90/709 - H. 179/795), jego symbol w ilmi hadis to ‘Ma’, jego dzieło pt. Muwatta jest pierwszą księgą hadis. Niektórzy uczeni wyliczając księgi z Kutub-i Sitte zamiast Muwatta, mówią, że trzecią księgą hadis jest Sunen Ibni Madżego, który jest w skrócie przedstawiany literami ‘MC’.
4. Imam Tirmizi, Imam Muhammed bin Isa (zm. H. 320/932), jego symbolem w ilmi hadis jest litera ‘T’. Jego księga hadis pt. Dżaami’us-Sahih jest bardzo wartościowa, a z jej szerhi najwartościowszym jest szerhi pt. Mearif-us-Sunen.
5. Imam Ebu Dawud (H. 202/817 - H. 275/889), jego symbol w ilmi hadis to litera ‘D’. Istnieje wiele szerhi jego księgi pt. Sunen.
6. Imam Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmed bin Ali (H. 214/830 - H. 303/915), jego symbol w ilmi hadis to litera ‘S’. Napisał Sunen-i Sagir.

Ibni Esir zebrał w dziele pt. Dżami-ul-Usul wszystkie powtarzające się hadis-i szerif w Kutub-i Sitte. Do słynnych i bardzo wartościowych ksiąg hadis należą: Musned Imama Ahmeda bin Hanbela (‘H’), Musned Ebu Ja’ly (Ya’la) i Musned Abdullaha Darimiego (‘DR’) i Musned Ahmeda Bezzara (‘Z’). Te książki nazywa się Mesanid.

Znane są również księgi hadis: Imama Sujutiego pt. Dżami-us-Sagir i pt. Kebir, Bejhekiego pt. Musned i pt. Delail, Hakima pt. Mustedrek, Taberaniego pt. Mu’dżem-ul-Kebir, pt. Sagir i pt. Ewsat i Hejsemiego pt. Medżma-uz-Zewaid. Do słynnych ksiąg należy też dzieło Imama Newewiego pt. Takrib, w którym powiadamia on o nauce usul-i hadis i jego szerhi Imama Sujutiego pt. Tedrib-ur-Rawi Szerhi.

Do pozostałych uczonych hadis należą: Ibni Ebi Szejbe, Ebu Bekir Abdullah bin Muhammed (zm. 850), hafiz, znał na pamięć sto tysięcy hadis wraz z rawi, jego słynnym dziełem jest książka pt. Musned; Darimi, Abdullah bin Abdurrahman hafiz Ebu Muhammed (798-869), wielki uczony hadis, tefsir i fikih, jego słynnymi dziełami są: Musned-i Darimi, Sunen-i Darimi i Sulasijjat; Ahmed Bezzar (zm. 905), uczony hadis, jego słynnym dziełem jest Musned; Ebu Ja’la, Ahmed bin Ali (825-920), uczony hadis, jego Musned jest słynnym dziełem; Ibni Adij, Ebu Ahmed Abdullah ibnul Adij (856-935), imam hadis, w celu zebrania hadis-i szerif udał się do Iraka, Egiptu, Damaszku i Hidżazu; Ibni Hibban, Ebu Hatim Muhammed bin Ahmed Temini (zm. 966), szaficki uczony fikih i hadis, kadi; Ramehurmuzi, Hasan bin Abdurrahman (zm. 970), wielki uczony hadis, napisał książkę pt. El-Muhaddis-ul-Fasıl Bejn-er-Rawi we’l-Wai, która jest pierwszym dziełem o usul-i hadis; Dare Kutni, Ali bin Omar (918-995), uczony hadis, jego słynnym dziełem jest książka pt. Sunen; Hakim Niszapuri, Muhammed bin Abdullah (933-1014), uczony hadis, w dziele pt. Mustedrek zebrał sahih hadis, które nie znajdują się w Buhari i Muslim; Ahmed bin Abdullah, Ebu Nuajm Isfehani (948-1039), szaficki uczony, hadis alimi, napisał wiele wartościowych dzieł, najsłynniejszych z nich jest książka pt. Hilje-tul-Ewlija; Ibni Abdilberr, Hafiz Dżemaleddin Ebu Omar Jusuf bin Abdullah (978-1071), malikicki uczony fikih i hadis alimi, jego słynnym dziełem jest książka pt. Elistiab fi-marife-til-eshab; Hatib Bagdadi, Hafiz Ahmed bin Ali (1002-1071), szaficki uczony, hadis alimi, napisał wiele wartościowych dzieł; Dejlemi (1090-1163), uczony hadis, słynnym jego dziełem jest książka pt. Musned-ul-firdews; Ibni Asakir, Ali bin Hasen (1105-1176), uczony fikih i hadis, słynnym jego dziełem jest osiemdziesięciotomowa księga pt. Szam tarihi; Zehebi, Imam Ebu Abdullah Szemseddin Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kajmaz Turkmani Misiri (1274-1348), uczony hadis i historii, był uczniem Ibni Tejmijjego; Ibni Hadżer Askalani, Szihabuddin Ahmed bin Ali (1371-1448), hadis imami i szaficki uczony fikih, napisał ponad 150 książek, jego czterotomowe dzieło pt. Elisabe fi-temjizissahabe jest doskonalsze od dzieła Ibni Esiriego pt. Usud-ul-gabe; Munawi [albo Menawi], Abdurrahman Munawi (1518-1621), szaficki uczony fikih i hadis alimi, napisał wiele książek, jego książka pt. Kunuz-ud-dekayk została wydana w roku 1868 w Stambule.

szerhi – otworzyć, wyjaśnić; wyjaśnić słowo po słowie tekst jakiejś książki.
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS