Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tasawwuf
#1
Tasawwuf oznacza oczyszczenie serca, usunięcie z niego zła i wypełnienie go dobrem. Tasawwuf nie jest możliwe wytłumaczyć słowami, ponieważ dotyczy stanu człowieka, a zatem tylko osoba, która tego doświadcza, potrafi to zrozumieć. Tasawwuf uczy tego, co powinno czynić serce, czego powinno się unikać, a także sposobów oczyszczania serca i duszy. Nazywa się to też etyką. Każdy sofi wytłumaczył tasawwuf zgodnie ze swym poziomem. Niektórzy z nich tak, jak oznacza tasawwuf, ograniczają się do oczyszczenia serca ze złych cech i zastąpienia ich dobrymi, postępując zgodnie z nakazami i unikając tego, co jest zakazane w religii. Istotą wszystkiego jest preferowanie rzeczy ważniejszych od mniej ważnych. Jest to zajęcie się najpierw sprawą najważniejszą przed tą, która jest mniej ważna. Tasawwuf został wytłumaczony ponad 700 definicjami. Niektóre z nich umieszczamy poniżej:
• Tasawwuf to trzymanie się sunny Proroka i unikanie wszystkich bidat.
• Tasawwuf to iman, posłuszeństwo nefs, doskonałość w ibadet i spełnianie dobrych uczynków.
• Tasawwuf to odwracanie się od wszystkich przemijających rzeczy w kierunku wiecznych.
• Tasawwuf to ozdobienie siebie etyką islamu.
• Tasawwuf oznacza uznanie siebie za umarłego przed nadejściem śmierci.
• Tasawwuf oznacza posiadanie dobrych manier.
• Tasawwuf jest zgodny z przeznaczeniem.
• Tasawwuf to posłuszeństwo Allahowi i bezwarunkowe poddanie się Jemu.
• Tasawwuf to porzucenie swych ambicji i zajęcie się dobrymi uczynkami.
• Tasawwuf to oczyszczenie serca ze zła i wypełnienie go dobrem.
• Tasawwuf to nieobrażanie ludzi. Osoba, która potrafi to zrobić, osiągnęła cel.
• Tasawwuf to droga, która prowadzi osobę w kierunku osiągnięcia szczerości w oddawaniu czci wobec Allaha i zyskania dobrych manier względem innych.
• Tasawwuf to ścisłe trzymanie się religii podczas każdego wykonywanego zajęcia i przy każdym wypowiadanym słowie.
• Tasawwuf to zadręczanie siebie. Wygoda i spokój nie idą w parze z tasawwuf, tj. zakochany powinien szukać Ukochanego, nie powinien czuć się beztrosko przy innych.
• Tasawwuf to wiedza pochodząca z serca Proroka i odbijająca się w sercach ewlija.
• Tasawwuf to rozumienie swoich błędów i wad oraz cieszenie się z łatwości i przyjemności w podporządkowaniu się religii i trzymanie się z dala od niewiary i ukrytego bluźnierstwa.
• Tasawwuf to okazywanie litości każdemu i porzucenie czynów mubah.
Tych, którzy podążają drogą tasawwuf, dzieli się na dwie grupy: zapominających o wszystkim innym z wyjątkiem Allaha (jak mówił Junus Emre: „Tylko Ciebie potrzebuję”) i poszukiwaczy Raju. Imam Rabbani (rahimehullah) oznajmił: „Podążający za tasawwuf posiadają nadzwyczajne maniery i wiedzę dzięki dodatkowej miłości Allaha”. Miłość do Allaha tak bardzo wypełniła tych uczonych, że nic nie widzieli. Pochłonięci miłością do Allahu teala nie wierzyli oni w istnienie niczego innego prócz Allaha tak, jak ukazuje to wypowiedź Halladża Mansura (rahmetullahi alejh): „Enel Hak”, co znaczy: ‘mnie nie ma, jest Allahu teala’. Nie widząc samego siebie, nie wiedział, że istnieje. Nie powiedział tego o sobie, że sam jest Allahem, jak to jest rozumiane przez tych, którzy nie posiadają wiedzy o tasawwuf. Podobnie jest ze słowem wypowiedzianym przez Bajezida Bistamiego (rahmetullahi alejh): „Subhani”, które jest błędnie wyjaśniane: ‘nie posiadam braków, które posiadają stworzenia, moja chwała jest wielka’. Tymczasem te słowa wychwalają Allahu teala. Hazrat Bistami tym słowem nie wychwalał siebie samego. Muhjidin Arabi (rahmetullahi alejh) oznajmił: „Bajezid Bistami poprzez słowo Subhani głosi w najdoskonalszy sposób o wielkości Allahu teala, że nie posiada On żadnych braków”. Te wyglądające na nieprawidłowe słowa zostały przez uczonych tasawwuf wyjaśnione, że są zgodne z religią.
Nasz Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) w każdej chwili wspominał Allahu teala. Tasawwuf znaczy Allahu teala zawsze wspominać. Na tej drodze najwyższym stopniem jest poznanie Allahu teala. Poznanie Allahu teala znaczy wiedzieć o Jego istnieniu, że poza Nim wszystko nie istnieje. To nieistnienie nazywa się Fenaa. Są dwa rodzaje fenaa:
1. Fenaa-i kalb: w sercu poza Allahem o wszystkim zapomnieć, tylko o Nim pamiętać, serce poza Nim nikogo i nic innego nie kocha i nie zna.
2. Fenaa-i nefs: zniknięcie naszego „ja”, tj. naszego nefs; człowiek znajdzie się w takim stanie, że nie będzie mówił: ‘ja’.
I tak ci, którzy należą do tasawwuf ehli, poza Allahem nikogo innego nie kochają, nie są związani ze swoją osobą i z innymi ludźmi, nie posiadają żadnych pragnień. Wszystkie ich czyny są zgodne z islamem. Podporządkowanie się nakazom i zakazom jest dla nich przyjemne i łatwe. Nie posiadają brzydkich manier. Każdy czyn i ibadet robią z ihlas, tzn. tylko dla Allaha. Oni należą do prawdziwych prawidłowych muzułmanów.
Imam Malik (rahmetullah alejh) powiadomił: „Osoba, która angażuje się w tasawwuf, nie znając wiedzy fikih, wystąpi z religii, stanie się zyndyk. Także osoba, która zdobywa wiedzę fikih i lekceważy tasawwuf, stanie się ehli bidat, spaczy. Osoba, która stosuje się do obu wiedzy (fikih i tasawwuf), odnajduje prawdę .
By posiadać serce wolne od złych cech charakteru powinno się odrzucić każdą miłość z wyjątkiem tej jedynej do Allahu teala. Osiągnięcie postępów pod tym względem należy do etyki Proroka (sallallahu alejhi we selem). Złymi charakterami są: ignorancja, złość, hipokryzja, nienawiść, zazdrość, pycha, wywyższanie się, skąpstwo, miłość do majątku i stanowiska, pochlebstwo, brak strachu przed winą, złe myślenie o innych i chwalenie się. Ładnymi charakterami są: wiedza, medytacja, posłuszeństwo, skromność, pokora, litość, wielkoduszność. Serce wobec tego może być oczyszczane przez zdobienie go ładnymi charakterami i przez unikanie złych.
W celu zyskania w życiu na ziemi i w życiu pozagrobowym dobra, pokoju, szczęścia należy:
1. Posiadać prawidłową wiarę, a to zyska się poprzez poznanie wierzenia ehli sunnet i i uwierzenie w nie.
2. Poznać nakazy i zakazy religii, które są potrzebne dla szczęścia człowieka. Znać helal i haram i według nich prawidłowo postępować.
3. Oczyszczać serce ze zła i opanować swój nefs. Nefs zawsze pragnie robić zło. By uchronić się od tych pragnień i mieć serce wypełnione miłością do Allahu teala, powinno się czytać książki uczonych sunnickich i żyć, stosując się do nich.
Powinno się mieć właściwą wiarę i z sercem stosować się do nakazów religii, upodabniając się do proroków, aniołów, alim, ewlija, przybliżać się do nich. Tak samo, jak podobne rzeczy przyciągają się wzajemnie, tak osoba jest przyciągana przez nich. Jak duży magnes przyciąga igłę, tak i oni przyciągają i udoskonalają charakter osoby, prowadząc ją do Raju. Jeśli porównamy to udoskonalenie charakteru, a także osiągnięcie szczęścia w tym życiu na ziemi i w wiecznym do lotu samolotem, to wiara i oddawanie czci byłyby konstrukcją samolotu i silnikiem, a udoskonalenie na drodze tasawwuf będzie przypominało potrzebną energię, tj. paliwo.
W tasawwuf są dwa cele:
1. Wzmocnienie wiary przeciwko wpływom, które mogłyby nią zachwiać. Allahu teala oznajmił: „Utrzymanie wiary w sercu zachodzi tylko poprzez zikr” . Zikr oznacza pamiętanie o Allahu teala we wszystkim, co robimy, szukając Jego woli w każdym czynie.
2. Pokonanie każdego rodzaju pragnienia pochodzącego z nefs i czerpanie przyjemności z robienia ibadet. Czerpanie przyjemności z robienia ibadet, robienie tego z zadowoleniem i niechęć do grzechów jest tylko możliwe przez poznawanie i ulepszanie siebie w tasawwuf.
Tasawwuf jest nauką, która powiadamia o nieodzownej wiedzy do osiągnięcia islamskiej etyki. Jak medycyna mówi o zdrowiu ciała, tak tasawwuf uczy, jak zachować serce i duszę od wszelkiej wrogości i utrzymać osobę z daleka od złych uczynków, które są oznakami choroby serca.
Dążeniem tasawwuf jest zetknięcie człowieka z „boskimi sprawnościami”, czyli poznanie atrybutów Allahu teala. Jego samego poznanie nie jest możliwe. Nasz Prorok (sallallahu alejhi we sellem) powiedział: „Zastanówcie się nad darami Allaha Najwyższego. Nie zastanawiajcie się nad Jego osobą!” , a to znaczy, że nie powinno się myśleć o tym, jak On sam wygląda, lecz o Jego właściwościach i darach, którymi ludzi obdarza. Pewnego dnia powiedział też: „Wszystko to, co przyjdzie wam na myśl wtedy, kiedy myślicie o Allahu teala, nie jest Allahem”.
Zasadą tasawwuf jest poznanie samego siebie, swojej niemocy, biedy. Tasawwuf oparty jest na zasadzie miłowania tylko Allaha, wielkiej miłości do Niego, a to można uzyskać tylko poprzez naśladowanie Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem).
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS