Ocena wątku:
  • 2 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ashab us Sufa
#1
ASHĀB US-SUFFA: SŪFICCY FUQARĀ’
Z UKOCHANYM PROROKIEM MUHAMMEDEM
Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam

("Fuqara", pochodzi od "faqir" - biedny)

Sejjidinā:
1. Aws bin Aws ath-Thaqafī, znany rowniez jako Aws bin Hudhayfa
2. Asmā’ bin Hāritha al-Aslamī
3. al-Agharr al-Muzanī
4. Bilāl bin Rabāh
5. al-Barā’ bin Mālik al-Ansārī
6. Thawbān mawlā Rasūlillāh
7. Thābit bin ad-Dahhāk al-Ansārī, Abū Zayd al-Ash-halī
8. Thābit bin Wadī’a al-Ansārī
9. Thaqīf bin ‘Amr
10. Abū Dharr al-Ghifārī, Jundub bin Junāda
11. Jarhad bin Khuwaylid al-Aslamī
12. Ju’ayl bin Surāqa ad-Damrī
13. Jāriya bin Humayl
14. Hudhayfa bin al-Yamān
15. Hudhayfa bin Asīd
16. Habīb bin Zayd bin ‘Āsim al-Ansārī
17. Hāritha bin an-Nu’mān al-Ansārī
18. Hāzim bin Harmala al-Aslamī
19. Hanzala bin Abī ‘Āmir ar-Rāhib al-Ansārī
20. Hajjāj bin ‘Amr al-Aslamī
21. al-Hakam bin ‘Umayr
22. Harmala bin Iyās
23. Khabbāb bin al-Aratt
24. Khunays bin Hudhāfa as-Sahmī
25. Abū Ayyūb al-Ansārī, Khālid bin Zayd
26. Khuraym bin Fātik al-Asadī
27. Khuraym bin Aws at-Tāī
28. Khubayb bin Yasāf bin ‘Utba
29. Dukayn bin Sa’īd al-Muzanī
30. Dhu’l Bujādayn, ‘AbdAllāh
31. Abū Lubāba, Bashīr bin ‘Abd al-Mundhir al-Ansārī
32. Abū Razīn
33. Zayd bin al-Khattāb
34. Salmān al-Fārisī, Abū ‘Abdullāh
35. Sa’d bin Abī Waqqās
36. Sa’īd bin ‘Āmir al-Jamhī
37. Safīna, Abū ‘Abdu’rRahmān mawlā Rasūlillāh
38. Abū Sa’īd al-Khudrī, Sa’d bin Mālik
39. Sālim mawlā Abī Hudhayfa
40. Sālim bin ‘Ubayd al-Ashja’ī
41. Sālim bin ‘Umayr
42. As-Sāib bin Khallād
43. Shaqrān mawlā Rasūlillāh
44. Shaddād bin Asīd
45. Suhayb bin Sinān
46. Safwān bin Baydā’
47. Takhfa bin Qays al-Ghifārī
48. Talha bin ‘Amr al-Basrī
49. at-Tafāwī ad-Dawsī, Abū Nadra
50. ‘AbdAllāh bin Mas’ūd
51. Abū Hurayra, ‘Abdu’rRahmān bin Sakhr ad-Dawsī
52. ‘AbdAllāh bin ‘Abd al-Asad, Abū Salamah al-Makhzūmī
53. ‘AbdAllāh bin Hawāla al-Azdī
54. ‘AbdAllāh bin Umm Maktūm
55. ‘AbdAllāh bin ‘Amr bin Hirām, Abū Jābir al-Ansārī
56. ‘AbdAllāh bin Unays al-Juhanī
57. ‘AbdAllāh bin Zayd al-Juhanī
58. ‘AbdAllāh bin al-Hārith bin Juz iz-Zabīdī
59. ‘AbdAllāh bin ‘Umar bin al-Khattāb
60. ‘Abd al-Rahmān bin Qirt
61. ‘Abd al-Rahmān bin Jabr bin ‘Amr, Abū ‘Ubays al-Ansārī
62. ‘Uqbah bin ‘Āmir al-Juhanī
63. ‘Abbād bin Khālid al-Ghifārī
64. ‘Amr bin ‘Awf al-Muzanī
65. ‘Amr bin Taghlab
66. ‘Uwaym bin Sā’ida al-Ansārī
67. ‘Ubayd mawlā Rasūlillāh
68. ‘Ukāsha bin Mihsan al-Asadī
69. al-‘Arbād bin Sāriya
70. ‘AbdAllāh bin Habshī al-Khash’amī
71. ‘Utbah bin ‘AbdAllāh as-Sulamī
72. ‘Utbah bin an-Nadr as-Sulamī
73. ‘Amr bin ‘Anbasah as-Sulamī
74. ‘Ubādah bin Qars, czasem referowany jako ‘Ubādah bin Qart
75. ‘Iyād bin Himār al-Mujāsha’ī
76. Fudālah bin ‘Ubayd al-Ansārī
77. Farāt bin Hayyān al-‘Ajlī
78. Abū Firās al-Aslamī
79. Qurrah bin Iyās Abū Mu’āwiyah al-Muzanī
80. Kannāz bin al-Husayn Abū Marthad al-Ghanawī
81. Ka’b bin ‘Amr, Abu’l Yasar al-Ansārī
82. Abū Kabshah mawlā Rasūlillāh
83. Mistah bin Uthāthah
84. Mas’ūd bin ar-Rabī’ al-Qāri’
85. Mu’ādh Abū Halīma al-Qāri’
86. Wāthilah bin al-Asqa’
87. Wābisah bin Ma’bad al-Juhanī
88. Hilāl mawlā al-Mughīrah bin Shi’bah
89. Yasār Abū Fakīhah mawlā Safwān bin Umayyah

Radi Allāhu ‘Anhum Adżma’īn, niech Allāh bedzie z Nich zadowolony, Āmīn.

Zrodlo:

Al-Hāfiz Abū Nu’aym Ahmad bin ‘AbdAllāh al-Asfahānī, Hilyatu’l Awliyā’ wa Tabaqāt u’l Asfiyā’ (The Adornment of the Saints and the Ranks of the Spiritual Elite), Dār u’l Fikr and Dār u’l Kutub al-‘Ilmiyya, Beirut, 1357 A.H, vol I, p. 347-385, Vol II, p. 3-25.

To są Towarzysze Proroka Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam, którzy z uwagi na to, że byli bardzo biedni, mieszkali w werandzie Meczet Proroka w Medynie. Wniesiona platforma w Masdżid an Nabawi wskazuje gdzie mieszkali. Byli oni bardzo pobożni, ascetyczni, poważni, sumienni, pochłonięci w miłości do Allāha Subhānahū wa Ta’ālā, przygotowani do oddania życia dla islamu i głęboko przywiązani do Świętego Proroka Muhammeda Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam.

Hadīth o Ashāb us-Suffa:
Hazrat Abū ‘Uthmān przekazał, że Hazrat ‘Abdu’r Rahmān bin Abū Bakr Radi Allāhu ‘Anhu powiedział "Ashab us Suffa byli biednymi ludźmi a Prorok Muhammed Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam powiedział 'Ktokolwiek ma jedzienie dla dwóch osób powinien wziąć trzecią z nich (Ashab us Sufa). A kto ma jedzenie dla czterech osób powinien wziąć jednego lub dwóch z nich'. Sejjidinā Abū Bakr Radi Allāhu ‘Anhu wziął trzech ludzi, a Prorok Muhammed Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam wziął dziesięciu". (Buchari)
Ashab us Sufa byli obsługiwani przez Proroka Muhammeda Sallallāhu ‘alayhi wa Sallam.

Hazrat Abu Hureira Rady Allahu 'Anhu przekazał: "Na Allah, oprócz którego nie ma boga, w czasach Świętego Proroka Sallallahu 'alayhi wa Sallam przyciskałem swój brzuch do ziemi, z powodu strasznego głodu, albo przywiązywałem do niego kamień. Pewnego dnia siedziałem z brzegu drogi kiedy Prorok Sallallahu 'alayhi wa Sallam przeszedł obok mnie. Uśmiechnął się kiedy mnie zobaczył i rozpoznał po mojej twarzy mój stan (mój głód). Zawołał "Abahir" (skrót od Abu Huraira) i odpowiedziałem: 'Tu jestem, o Wysłanniku Boga'. Powiedział: 'chodź ze mną' i zaczął iść, poszedłem za nim.

Blisko domu spytał się domowników czy może wejść i wszedł, pozwolił wejść również mi. Znalazł kubek pełen mleka i zapytał domowników 'skąd pochodzi to mleko?' odpowiedzieli 'to jest prezent dla Ciebie od jakiegoś mężczyzny czy kobiety'. Zawołał mnie 'Abahir' a ja odpowiedziałem 'tu jestem Wysłanniku Allaha'. Powiedział 'idź zawołaj moich towarzyszy Suffa'. Ci towarzysze byli gośćmi muzułmanów, którzy nie mieli domu, dobytku, przyjaciół, ani krewnych, z którymi mogliby mieszkać. Z tego powodu byli gośćmi wszystkich muzułmanów. Kiedy Święty Prorok (Sallallahu 'alayhi wa Sallam) dostał coś jako sadaqa (dobroczynność) wysyłał to im i nie żądał niczego w zamian (korzystanie z sadaqi było zabronione dla niego i jego rodziny). Aczkolwiek, kiedy dostawał coś jako prezent wysyłał to im i dzielił się z nimi.
Ale przy tej okazji nie podobała mi się jego zaproszenie dla nich, pomyślałem: 'jak to mleko miałoby zadowolić tak wielu? Ja zasługuje na nei bardziej niż inni, bo dzięki temu mogę zyskać trochę energii. Kiedy ci Ashab us Suffa przyjdą Święty Prorok (Sallallahu 'alayhi wa Sallam) poprosi mnie, żebym dał im to mleko. Kiedy oni zaczną pić nie sądzę, żeby coś zostało dla mnie, no ale co mógłbym zrobić, nie mógłbym nie posłuchać rozkazu Boga (Subhanahu wa Ta'ala) i jego posłańca (Sallallahu 'alayhi wa Sallam).

Poszedłem ich zawołać, oni przyszli and dostali pozwolenie na wejście, weszli i usiedli. Święty Prorok (Sallallahu 'alejhi wa Sallam) zawołała mnie 'Abahir', odpowiedziałem 'tu jestem Wysłanniku Allaha'. Powiedział 'Trzymaj kubek i im podawaj'. Wziąłem kubek i podałem jednemu człowiekowi, który pił aż uznał, że już wystarczy i oddał go mi, podałem go następnemu, który też wypił ile chciał. Podawałem kubek następnym, aż doszedłem do Świętego Proroka (Sallallahu 'alayhi wa Sallam). Do tego czasu wszyscy pili ile chcieli.
Święty Prorok (Sallallahu 'alayhi wa Sallam) wziął kubek w dłoń, spojrzał na mnie, uśmiechnął się i powiedział 'Abahir?', odpowiedziałem 'Tu jestem Wysłanniku Allaha'. powiedział 'teraz zostały tylko dwie osoby, ja i ty!', Odpowiedziałem 'Oczywiście Wysłanniku Allaha! Masz rację.' Wtedy powiedział 'Usiądź i pij'. Usiadłem i zacząłem pić. Święty Prorok (Sallallahu 'alayhi wa Sallam) powiedział 'pij jeszcze'. Wypiłem jeszcze odrobinę. On nalegał 'pij jeszcze', aż powiedziałem "Na Allah, który zlecił ci prawdę, nie mam już miejsca w brzuchu'. Powiedział "w takim razie pozwól mi wypić resztę'. podałem mu kubek. Podziękował Bogu (Subhana wa Ta'ala) i w Jego imię wypił resztę mleka." (Buchari)
[Obrazek: bannerad.gif]
http://www.sabily.org/website/ - Sabily - System operacyjny dla muzułmanów (alternatywa dla Windowsa)
http://www.euro-sunni.com/forum/index.php - angielskie forum z polską sekcją
http://www.youtube.com/user/macgro7 - moje filmy


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS