Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ablucja - Wudu
#1
IbniKemalettin napisał(a):ABLUCJA (AL-ŁUDU)

Łudu jest formą religijnej czystości, która wymaga płukania bądź mycia pewnych części ciała zgodnie z zasadami religijnymi. Wiele aktów czci nie może być wykonanych bez ablucji. Na przykład, ten, kto wykonuje modlitwę, wiedząc, że nie jest w stanie ablucji, wychodzi poza ramy Islamu (to znaczy, jeśli twierdzi, że bez łudu modlitwa jest nadal ważna).


OBOWIĄZKOWE ELEMENTY ABLUCJI (AL-ŁUDU)

Jest ich cztery:
1. Umycie twarzy,
2. Umycie rąk do łokci włącznie,
3. Przeczesanie mokrymi dłońmi jedną czwartą głowy,
4. Umycie stóp do kostek włącznie


ZALECANE (SUNNAH) ELEMENTY ABLUCJI

1. Intencja (al-Nijjah)
2. Rozpoczęcie ablucji słowami „Euzu billaahi min esz-szejtaanir radżim” oraz „Bismillaahir Rahmaanir Rahiim”
3. Umycie rąk do nadgarstków
4. Użycie misłaku (rodzaj szczoteczki do zębów używanej przez Proroka - przyp. tłum.)
5. Umycie wszystkich kolejnych części ciała nim poprzednie ulegną wyschnięciu
6. Trzykrotne wypłukanie ust i nosa
7. Przetarcie uszu mokrymi palcami
8. Przetarcie mokrymi palcami jednej ręki miejsca między palcami drugiej
9. Trzykrotne umycie każdej wymaganej części ciała
10. Przetarcie mokrą dłonią całej głowy
11. Umycie wymaganych części ciała w odpowiedniej kolejności
12. Rozpoczęcie mycia rąk i stóp od koniuszków palców
13. Mimo, iż istnieje wiele suplikacji (dua), które można recytować podczas wykonywania łudu, lepiej wypowiedzieć „Bismillah” oraz szahadę, rozpoczynając mycie każdej wymaganej części ciała.

CZYNY NIEZALECANE (MAKRUH) W ABLUCJI

1. Płukanie nosa prawą ręką
2. Płukanie lub mycie wymaganej części ciała więcej lub mniej niż trzy razy
3. Opryskanie twarzy wodą
4. Wykonanie ablucji wodą nagrzaną na słońcu
5. Za małe użycie wody podczas wykonywania ablucji lub jej marnotrawienie
6. Rozmawianie podczas ablucji
7. Zaniedbywanie zalecanych elementów ablucji


RZECZY, KTÓRE UNIEWAŻNIAJĄ ABLUCJĘ

1. Nieczystości, które wychodzą z ciała, takie jak mocz, krew, sperma, kał itp.
2. Krwawienie z jakiejś części ciała, ropienie itp.
3. Wymioty
4. Utrata przytomności (świadomości)
5. Odurzenie alkoholem
6. Omdlenie
7. Wzdęcia - odchodzenie gazu z tylnej części ciała
8. Uśnięcie w pozycji leżącej albo siedząc z wyciągniętymi nogami lub ze skrzyżowanymi nogami lub opierawszy się o coś (Uśnięcie w pozycji siedzącej bez oparcia nie unieważnia ablucji)
9. Śmiech podczas modlitwy, który jest słyszalny dla innych
10. Krwawienie z dziąseł do tego stopnia, iż ilość krwi jest równa lub większa od ilości śliny

Piłowanie lub obcinanie paznokci oraz golenie się nie unieważnia ablucji.

JAK WYKONAĆ ABLUCJĘ

1. Jeśli to możliwe, należy zwrócić twarz ku Mekce, usiąść na wysokim miejscu, (aby zużyta woda mogła łatwo odpłynąć), powiedzieć „E’uuzu billaahi min esz-szejtaanir radżim” oraz „Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.”
2. Należy umyć trzy razy obie ręce do nadgarstków i przetrzeć mokrymi palcami jednej ręki miejsca między palcami drugiej i na odwrót. Jeżeli jest na palcu pierścionek, należy przesunąć go w przód i w tył okręcając, tak, by woda dotarła pod spód (zob. fot. nr 1).
3. Należy powiedzieć „Bismillah” i wypłukać usta (zob. fot. nr 2). Jeśli posiada się misłak, należy myć nim zęby. W innym wypadku należy przetrzeć zęby kciukiem oraz palcem wskazującym (zob. fot. nr 3).
4. Następnie trzeba mówić: „Bismillah” i płukać nozdrza (zob. fot. nr 4). Jeśli nie jest się w trakcie postu, należy wciągać wodę wyżej, a następnie oczyszcza się nos należy wydmuchnąć go, używając lewej ręki. Tę czynność wykonuje się trzykrotnie.
5. Wyrażenie w myślach intencji (nijjah), wypowiadać „Bismillah” i myć twarz obiema rękoma, począwszy od czoła, następnie myjąc dolną część policzków, a potem kierując się ku początkom uszu. Należy również zmoczyć miejsca pod brwiami. Tę czynność również wykonuje się trzykrotnie. Za każdym razem twarz jest dobrze myta (zob. fot. nr 5).
6. Należy trzykrotnie umyć prawą rękę do łokcia (zob. fot. nr 6) i powtórzyć czynność z lewą ręką (zob. fot. nr 7).
7. Przecierać prawą dłonią jedną czwartą głowy, mówiąc „Bismillah” (zob. fot. nr 8 ). Następnie, mokrymi palcami wskazującymi myć środek uszu, a mokrymi kciukami miejsca za uszami (zob. fot. nr 9). Potem, pozostałymi palcami (czyli wszystkimi prócz kciuków i palców wskazujących) przecierać tył szyi (zob. fot. nr 10). Zalecane (sunnah) jest przetarcie całej głowy, które wykonuje się następująco:
Po zmoczeniu obu rąk, powinno się złączyć ostatnie trzy palce, podczas gdy kciuk i palec wskazujący pozostają osobno. Wewnętrzną stronę palców kładzie się tuż nad czołem, na krawędzi włosów. Podczas wykonywania tej czynności ani kciuk ani palec wskazujący dłoni nie dotyka głowy. Następnie czubek głowy przecierać trzema wspomnianymi palcami. Potem, obie strony głowy przeciera się dłońmi od tyłu do przodu. Następnie, palcami wskazującymi czyści się wnętrze uszu. W dalszej kolejności, przecierać kciukami miejsca za uszami, posuwając się od dołu do góry. Później, zewnętrznymi częściami palców (nie licząc kciuka i palca wskazującego) przetrzeć tył szyi. Nie przeciera się gardła.
8. Mycie, używając lewej ręki, prawej stopy począwszy od małego palca, mówiąc „Bismillah” (zob. fot. nr 11). Miejsca pomiędzy palcami stóp przecierać małym palcem lewej ręki.
9. Od małego palca prawej stopy, a następnie od dużego palca lewej i wykonywać ruch ku górze. Lewą stopę myje się tak samo jak prawą, rozpoczynając od wypowiedzenia słowa „Bismillah”(zob. fot. nr 12).
Skończywszy ablucję, należy stanąć twarzą do Mekki i wypić nieco z pozostawionej wody. Chwalebnym uczynkiem jest wyrecytowanie sury Al-Qadr raz, dwa, lub trzy razy.
[Obrazek: bannerad.gif]
http://www.sabily.org/website/ - Sabily - System operacyjny dla muzułmanów (alternatywa dla Windowsa)
http://www.euro-sunni.com/forum/index.php - angielskie forum z polską sekcją
http://www.youtube.com/user/macgro7 - moje filmy
#2
Tutaj jeszcze jeden podobny artykul na temat ablucji dla przypomnienia. wielu muzulmanow oczekuje obietnic głoszonych w hadis-i szerif (ze zostana wybaczone grzechy po zrobieniu ablucji). jednak ta obietnica jest tylko dla tych, ktorzy wykonują ablucję ładnie. dobrze jest tez zwrócić uwage na to, czy te miejsca, które należy umyć, rzeczywiscie myjemy 3 razy czy tez 1 raz.

Pytanie: Jak pobiera się ładnie ablucję?

Odpowiedź:
Najpierw powiadomimy o zaletach ładnego pobierania ablucji. Hadis-i szerif głoszą:
„Rób dalej (ciągle) ablucję i pobieraj ją ładnie, żeby ci się życie wydłużyło”. (Haraiti)
„Kto pobierze ładnie ablucję i pójdzie do meczetu, ten jest gościem Allahu teala. Allahu teala na pewno obdarzy poczęstunkiem swojego gościa”. (Bejheki)
„Zostanie otwarte osiem bram Raju dla tego, kto po ładnym pobraniu ablucji powie: ‘Eszhedü en la ilahe illallahü wahdehü la szerikeleh ve eszhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü’.”. (Nesai)
„Ładnie pobrana ablucja jest połową wiary”. (Ibni Hibban)
„Pierwsze pytanie będzie z ablucji. Jeśli ablucja będzie ładna, to przyjdzie kolej na modlitwę salat”. (Bejheki)
„Nie ma grzesznika, który nie zostanie wybaczony, jeśli po ładnym pobraniu ablucji zrobi dwa rekaty modlitwy salat, prosząc o wybaczenie”. (Tirmizi)
„Kto po ładnym pobraniu ablucji wykona modlitwę salat ze wspólnotą, temu zostaną wybaczone wszystkie grzechy”. (Muslim)
„Kto pobierze ładnie ablucję i pójdzie odwiedzić swojego brata w religii, ten odsunie się od Piekła”. (Ebu Dawud)
„Gdy słońce się wzniesie (w czasie iszrak), kto pobierze ładnie ablucję i wykona dwa rekaty modlitwy salat, temu zostaną wybaczone wszystkie grzechy”. (Imam Ahmed)
„Ładne pobieranie ablucji, gdy jest zimno, gorąco, jest kefaret (pokutą) za grzechy”. (Muslim)

Jak pobiera się ładnie ablucję?
Nasz Prorok (sallallahu alejhi we sellem) ładne pobieranie ablucji w ten sposób zdefiniował:
„Ładna ablucja to ablucja, podczas której spełnia się fardy i sunny ablucji, jest to doskonała ablucja”. (Tirmizi)

Ręce, jamę ustną, nos, twarz, przedramiona i stopy należy umyć trzy razy osobną wodą. Każde z nich w każdym miejscu należy zmoczyć. Nie trzy razy polać wodą. Lecz w całości trzy razy umyć. Mniej niż trzy razy lub więcej umyć jest mekruh.

Niestety pobierający ablucję z kranu zaniedbują tę sunnę. Ręce, przedramiona i stopy myją jeden raz. Wystarczy im też, że pocierają pomiędzy palcami stóp jeden raz. Jak jest niezgodne z sunną trzy razy polać wodą i jeden raz umyć, tak i niezgodne jest z sunną polać jeden raz wodą i trzy razy umyć. Powinno się trzy razy osobno polewając wodą, trzy razy umyć.

Każde miejsce, które należy umyć, myje się trzy razy

Pytanie: W ablucji każde miejsce myjemy trzy razy. Jednak ja myję stopy jeden raz, czy wystarczy, jeśli policzę sobie w myślach do trzech, gdy płynie woda?

Odpowiedź:
Nie liczy się w myślach do trzech. Stopy należy umyć osobnymi wodami trzy razy.

Jeśli za każdym myciem zamknie się kran lub odsunie się stopę od strumienia wody, to umyje się zgodnie z sunną. (Czyli po jednym umyciu odsuwa sie od strumienia wody ręce, przedramiona lub stopy i ponownie myje,znowu odsuwa, znowu myje. w ten sposob umyje się 3 razy).

Zapomniane sunny w ablucji
1. Rozpoczynając ablucję wypowiedzieć Besmele. Wg mezheby hanbeli wypowiedzieć Besmele jest fard.
2. Umyć ręce razem z nadgarstkiem osobnymi wodami trzy razy.
3. Umyć jamę ustną osobnymi wodami 3 razy. Jeśli nie pości się, to płucze się lekko gardło lub doprowadza do gardła wodę, jest to sunna w ablucji i gusl. Podczas postu płukanie gardła jest mekruh. (Jest to sunna, która jest bardzo często zapominana.)
4. Wyczyścić czymś zęby. Najlepiej myswakiem. (Jeśli nie ma się myswaka, to można potrzeć po zębach palcem.)
5. Myjąc twarz zmoczyć miejsce pod brwiami.
6. Zrobić mesh całej głowy. (Jest to sunna bardzo często zapominana. Wg mezheby maliki mesh całej głowy należy do fard)
7. Miejsca, które mają być umyte, umyć 3 razy osobnymi wodami. (Na ogół stopy myte są jeden raz. Należy umyć je trzy razy osobnymi wodami. Jest to sunna z najczęściej zapominanych).
8. Myjąc twarz, zrobić intencję. Wg mezheby szafii jest to fard.
9. Myć każde miejsce jedno po drugim, niczym innym się nie zajmować. Wg mezheby maliki jest to fard.

Zapomnaine mustehab w ablucji:
1. Pobrać ablucję nim rozpocznie się pora na modlitwę salat.
2. Pobierać ablucję stojąc w kierunku kyble.
3. Myjąc każde miejsce wypowiedzieć szehadę.
4. Pomiędzy palcami stóp i pod nimi małym palcem lewej ręki pocierać.
5. Pocierać palce stóp w każdym z trzech razy mycia.

Niektóre z mekruh popełnianych w ablucji:
1. Każde z miejsc myć mniej lub więcej niż 3 razy. (Nie jest mekruh myć mniej niż 3 razy, gdy są takie usprawiedliwenia, że woda jest droga, jest zimno, potrzebuje się wody, tj ma się jej mało)
2. Myjąc stopy, wyciągać je w stronę kyble.
3. Marnować wodę podczas ablucji i gusl.

Mesh całej głowy
Pytanie: Czy nie powinno zostać żadnego suchego miejsca na głowie dla mesh całej głowy? W jaki sposób łatwo robi się mesh całej głowy, uszu, szyi?

Odpowiedź:
Zrobić mesh znaczy wilgotną ręką potrzeć. Nie musi to być tak jak podczas mycia, że nie pozostaje żadne suche miejsce. Jeśli potrze się całą głowę wilgotną ręką, to nie ma żadnego problemu. Wtedy myśleć, czy pozostało suche miejsce, jest weswese.
Żeby zrobić razem mesh głowy, uszu i szyi, należy obie dłonie zwilżyć, złączyć je trzema przyległymi do siebie palcami (od małego do środkowego) i od ich strony wewnętrznej od przodu głowy, gdzie zaczynają się włosy, położyć je na głowie. Czubki tych palców obu dłoni powinny się stykać. Kciuki i palce wskazujące i środek dłoni są w powietrzu, nie dotykają głowy. Trzema palcami obu dłoni przesuwa się po głowie do tyłu głowy. Gdy ręce dotrą do miejsca, gdzie kończą się włosy na głowie, odsuwa się palce i obie dłonie ich środkiem kładzie się na włosach po obu stronach głowy i od tyłu do przodu robi się mesh głowy po obu stronach. Potem palce wskazujące wkłada się do wnętrza uszy, a kciuki stroną wewnętrzną kładzie się za uszami i robi się mesh uszu od góry do dołu. Następnie trzema palcami (od małego do środkowego) ich stroną zewnętrzną kładzie się na szyi i od środka szyi po obu stronach (od środka do przodu) przecierając robi się mesh szyi. Nie robi się mesh gardła.

Jak się robi mesh uszu?
Zewnątrz uszy kciukami, wewnątrz palcami wskazującymi robi sie mesh, a małe palce wkłada się do dziurki w uszach i nimi się porusza.
Robiąc mesh uszu włożenie po jednym palcu do dziurki w uszach należy do mustehab.

W ten sposób wykonana ablucja jest ablucją według mezheby hanefi i jest ablucją wykonaną zgodnie z pozostałymi mezhebami.
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS