Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pytania do małego / nowego Muzulmanina
#1
IbniKemalettin napisał(a):Pytania do małego / nowego Muzulmanina

Pytanie: Czy jesteś muzułmaninem?
Odpowiedź: Chwała Allaha (Elhamdulillah) jestem muzułmaninem.

P: Co to znaczy być muzułmaninem?
O: Wiedzieć, że istnieje tylko jeden Bóg (Allah) i akceptowanie Świętego Koranu i Proroka Muhammeda (s.a.s.).

P: Od kiedy jesteś muzułmaninem?
O: Jestem muzułmaninem od czasu stworzenia świata (Belaa).

P: Co to znaczy „Belaa”?
O: To przymierze (misaq). Po stworzeniu wszystkich dusz Allah spytał „Czyż nie jestem waszym Panem (Rabb)?” Odpowiedzieli: „Tak, na pewno jesteś naszym Panem (Rabb) (Belaa).” Stąd jestem muzułmaninem od tamtego czasu.

P: Kto jest twoim Panem (Rabb)?
O: Allah.

P: Kto cię stworzył?
O: Allah.

P: Czyim jesteś poddanym?
O: Jestem poddanym Allaha.

P: Jaka byłaby twoja odpowiedź gdyby ktoś cię spytał ilu jest bogów?
O: Odpowiedziałbym, że jest tylko jeden - Allah.

P: Jakie masz dowody na to, że Bóg jest jeden?
O: Moim dowodem jest pierwszy werset (ayat) Sury Al-Ichlas (Sura Szczerość Wiary).

P: Jakie jest znaczenie tego wersetu (ayatu)?
O: Jego znaczenie brzmi: „Mów: On - Allah Jeden.”

P: Jakie są twoje racjonalne dowody na istnienie Boga?
O: Istnienie tego wszechświata i kontynuacja jego systemu i porządku.

P: Czy to właściwe zastanawiać się na temat istoty Allaha?
O: Nie, byłoby to niewłaściwe zastanawiać się na temat istoty Allaha ponieważ przyczyna jest niemożliwe do zrozumienia. Zastanawiać się można na temat cech Allaha.

P: Co to jest wiara rozpaczy (Iman-i Ja’is)?
O: Zaakceptowanie wiary, jak Faraon, w momencie śmierci.

P: Czy ten rodzaj wiary jest akceptowalny?
O: Nie.

P: Co to jest skrucha rozpaczy (Tałba-i Ja’is)?
O: Jest to skrucha umierającego człowieka, który już miał wiarę (Iman) i który postępował właściwie.

P: Czy ten rodzaj skruchy jest akceptowalny?
O: Tak, taka skrucha jest akceptowalna.

P: Co jest twoją religią?
O: Moją religią jest Islam.

P: W jaką księgę wierzysz?
O: Wierzę w Święty Koran.

P: W jakim kierunku się zwracasz podczas aktów kultu?
O: Zwracam się w kierunku Świętej K’aby w Mekce.

P: Od kogo pochodzisz?
O: Pochodzę od Adama (a.s.).

P: Z czyjego narodu pochodzisz?
O: Jestem z narodu Abrahama (Ibrahima) (a.s.).

P: Z czyjej społeczności (Ummah) pochodzisz?
O: Jestem ze społeczności (Ummah) Muhammeda (s.a.s.).

P: Gdzie nasz Prorok Muhammed (s.a.s.) się urodził i gdzie jest Jego grób?
O: On (s.a.s.) urodził się w Mekce. Wyemigrował (hidżra) do Medyny w wieku pięćdziesięciu lat. Na spoczynek do grobu złożony został w Meczecie Proroka (Rałza al-Mutahharah) w Medynie.

P: Ile imion ma nasz Prorok (s.a.s.)?
O: Ma on wiele pięknych imion. Powinniśmy znać co najmniej cztery z nich: Muhammed (s.a.s.), Mustafa (s.a.s.), Ahmed (s.a.s.) i Mahmud (s.a.s.).

P: Jakie jest najbardziej popularne imię naszego Proroka (s.a.s.)?
O: Jego najbardziej znanym imieniem jest Muhammed (Pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim).

P: Jak brzmi imię ojca naszego Proroka (s.a.s.)?
O: Abdullah.

P: Jak brzmi imię Jego (s.a.s.) matki?
O: Aminah.

P: Jakie było imię Jego (s.a.s.) mamki?
O: Halimah Hatun.

P: Jak się nazywała Jego akuszerka?
O: Szifa Hatun

P: Jak się nazywał Jego dziadek?
O: ‘Abdulmuttalib.

P: W jakim wieku był Muhammed (s.a.s.) gdy został Prorokiem?
O: Jego proroctwo stało się faktem gdy miał 40 lat.

P: Ile lat służył jako Prorok?
O: Wykonywał swoje obowiązki Proroka przez dwadzieścia trzy lata.

P: Kiedy się skończyło jego życie ziemskie?
O: Jego życie skończyło się gdy miał sześćdziesiąt trzy lata.

P: Ile Prorok (s.a.s.) miał córek?
O: Miał On cztery córki: 1. Zajnab (radyAllahu anhaa [niech Allah będzie z niej zadowolony]) 2. Ruqajjah (r.a.) 3. Umm Qulsum (r.a.) 4. Fatima (r.a.).

P: Ilu miał synów?
O: Urodziło mu się trzech synów: 1. Qasim (r.a.) 2. Abdullah (lub Tajjib) (r.a.) 3. Ibrahim (r.a.).

P: Mógłbyś podać listę imion Ezłaadż al-Tahirah, tzn. błogosławionych żon naszego Proroka (s.a.s.)?
O: Tak: 1. Chadidżah (r.a.) 2. Sałda (r.a.) 3. A’isza (r.a.) 4. Hafsa (r.a.) 5. Zajnab bint Chuzajmah (r.a.) 6. Umm Selamah (r.a.) 7. Zajnab bint Dżahsz (r.a.) 8. Dżułajrijah (r.a.) 9. Umm Habibah (r.a.) 10. Safijjah (r.a.) 11. Majmunah (r.a.) 12. Marijah (r.a.)
Chadidżah (r.a.) była pierwszą żoną naszego Proroka (s.a.s.). Była piętnaście lat starsza od naszego Proroka (s.a.s.) i spędzili razem dwadzieścia pięć lat wspólnego życia.

P: Mógłbyś podać powody czemu nasz Prorok (s.a.s.) ożenił się po 53 roku życia?
O: Nasz Prorok (s.a.s.) żenił się aby połączyć różne plemiona z Islamem, komunikować zasady Islamu dotyczące kobiet poprzez Jego błogosławione żony, żeby ocalić niektóre z nich od biedy oraz chronić cnotę i czystość kilku innych. Głównym celem było rozprzestrzeniać Islam poprzez kobiety.

P: Która z jego żon zmarła ostatnia?
O: A’isza (r.a.) zmarła ostatnia.

P: Kto jest najbardziej wyróżnionym i doskonałym człowiekiem, który przyszedł lub przyjdzie do świata?
O: Nasz Prorok Muhammed Mustafa (s.a.s.).

P: Ilu wnuków miał Prorok (s.a.s.)?
O: Miał dwóch wnuków: 1. Hassaana (r.a.) 2. Hussejna (r.a.).

P: Czyje to były dzieci ?
O: To były dzieci Alego (r.a.) i Fatimy (r.a.).

P: Kogo nazywamy Prorokiem?
O: Prorokiem nazywamy człowieka wybranego przez Allaha aby przekazywał religię od Allaha.

P: Ilu Proroków zostało przysłanych do ludzkości?
O: Zgodnie z jednym z przekazów naszego Proroka (s.a.s.) sto dwadzieścia cztery tysiące proroków zostało naznaczonych. Ale, zgodnie z innym jeszcze przekazem liczba Proroków wynosi dwieście dwadzieścia cztery tysiące.

P: Ilu Proroków zostało wspomnianych w Świętym Koranie?
O: Dwudziestu ośmiu.

P: Mógłbyś podać listę ich imion?
O: Adam, Enoch (Idris), Noe, Hud, Salih, Abraham, Lot, Izmael, Izaak, Jakub, Józef, Hiob, Mojżesz, Aaron, Dawid, Salomon, Eliasz, Zul-Kifl, Jonasz, Zachariasz, Jan, Jezus, Ezra (Uzair), Loqman, Zul-Qarnain i Muhammed Mustafa, pokój z Nimi wszystkimi. Niektórzy określają Ezra, Loqmana i Zul Qarnaina (pokój z Nimi) specjalnymi przyjaciółmi Allaha (ałlijah).

P: Kiedy nasz Prorok Muhammed Mustafa (s.a.s.) urodził się a kiedy zmarł?
O: Urodził się w poniedziałek dwunastego dnia Rabi-ul-Ałłal w 571 roku a zmarł dwunastego dnia Rabi-ul-Ałłal 632 roku naszej ery.

P: Kiedy nasz Prorok (s.a.s.) emigrował z Mekki do Medjny?
O: Wyemigrował w 622 roku naszej ery, i ta data uznawana jest za początek naszego kalendarza.

P: Co to jest anioł?
O: Anioł został stworzony ze Świętego Światła i może przyjmować dowolny kształt i formę. Anioły są bezgrzeszne i są zawsze w stanie modlitwy.

P: Jakie są imiona czterech Archaniołów?
O: Gabriel (a.s.), Michał (a.s.), Rafał (a.s.) i Azrael (a.s.).

P: Jakie są nazwy czterech świętych ksiąg i jakie są imiona Proroków (Pokój z Nimi), do których te księgi zostały zesłane?
O: Tora zesłana do Mojżesza (a.s.), Psalmy do Dawida (a.s.), Ewangelia do Jezusa (a.s.) i Święty Koran do naszego Proroka Muhammeda Mustafy (s.a.s.).

P: Co to są zwoje (suhuf), ile jest zwojów i komu zostały zesłane?
O: Jest sto zwojów (suhuf), które Allah zesłał przez Archanioła Gabriela (a.s.) kilku Prorokom. Dziesięć zwojów zostało zesłanych Adamowi (a.s.), pięćdziesiąt Setowi (a.s.), trzydzieści Enochowi (a.s.) i dziesięć Abrahamowi (a.s.).

P: Ile jest typów szkół kanonicznych (Mazhab)?
O: Są dwa typy szkół kanonicznych.

P: Jakie są typy szkół kanonicznych (Mazhab)?
O: Wyróżniamy szkoły wiary i szkoły uczynków

P: Ilu Imamów ufundowało szkoły wiary?
O: Dwóch Imamów.

P: Kim byli ci Imamowie?
O: Imam abu Mansur Maturidi oraz Imam abu Hasan al Asz’ari, niech Allah będzie z nich zadowolony.

P: Ile jest szkół uczynków?
O: Są cztery szkoły uczynków.

P: Co to za szkoły?
O: Są to: szkoła Haneficka, Szafiicka, Malikicka i Hanbelicka.

P: Do której szkoły wiary należysz?
O: Moja szkołą wiary jest Ahli Sunnah łal Dżama’ah.

P: Do której szkoły uczynków należysz?
O: Moją szkołą jest szkoła Haneficka.

P: Kto jest Imamem naszej szkoły wiary?
O: Imam abu Mansur Muhammed Maturidi jest imamem naszej szkoły wiary.

P: Kto jest imamem szkoły wiary do której należą szkoły Szafiicka, Malikicka i Hanbelicka?
O: Ich imamem jest abu’l Hasan Asz’ari.

P: Skąd pochodził Imam abu Mansur Muhammed Maturidi?
O: Był on z wioski Maturid należącej do miasta Samarkandy. Był Turkiem.

P: Kiedy Maturidi zmarł?
O: Zmarł On w 333 roku hidżry (kalendarza muzułmańskiego).

P: Skąd pochodził Imam abu’l Hasan al-Asz’ari i kiedy zmarł?
O: Pochodził on z Basry i zmarł w 324 roku hidżry.

P: Ile jest akceptowalnych powodów opuszczenia modlitwy rytualnej (al-Salah)?
O: Trzy.

P: Jakie?
O: a. Sen, b. Brak możliwości podczas walki z wrogiem, c. Zapomnienie.

P: Czy mógłbyś podać trzydzieści dwa obowiązkowe czyny (farz)?
O: Tak, jest 6 filarów Wiary, 5 filarów Islamu, 12 obowiązkowych czynów podczas modlitwy (salah), 4 w ablucji mniejszej (łudu), 3 w ablucji większej (gusl) i 2 podczas ablucji piaskiem lub ziemią (tajammum) - razem 32.

P: Jakie są podstawowe zasady wiary?
O: Wiara w istnienie Allaha, w anioły, w Święte Księgi, w Proroków, w Dzień Sądu i w przeznaczenie (tzn. że wszystko, co dobre i złe pochodzi od Allaha).

P: Ile jest filarów Islamu?
O: Pięć: 1. zaświadczenie wiary w Jedność Allaha (Kalimah-i Tałhid), 2. wykonywanie modlitw (salah), 3. post (sałm), 4. dawanie jałmużny obowiązkowej (zakat), 5. pielgrzymka do Mekki (hadżdż).

P: Ile obowiązkowych czynów wykonuje się podczas ablucji mniejszej (łudu)?
O: Cztery: 1. umycie twarzy od włosów i płatków uszu do brody, 2. umycie rąk do łokci włącznie, 3. przetarcie jednej czwartej głowy, 4. umycie stóp łącznie z kostkami.

P: Ile obowiązkowych czynów jest w ablucji większej (gusl)?
O: Trzy: 1. płukanie ust dużą ilością wody, 2. umycie nosa w środku dużą ilością wody, 3. umycie całego ciała nie zostawiając żadnego suchego miejsca

P: Czy mógłbyś opisać jak wykonuje się ablucję większą (gusl)?
O: Tak, po pierwsze wypowiadam cicho intencję mówiąc „W imię Allaha Miłosiernego Litościwego (Bismillahir-rahmaanir-rahiim)”. Następnie myję narządy płciowe. Wykonuję ablucję jak normalnie przed modlitwą rytualną (salah). Płuczę usta wodą trzy razy, następnie trzykrotnie przepłukuję nos. Następnie polewam się wodą od stóp do głów trzy razy: od prawego ramienia trzykrotnie a potem od lewego ramienia trzykrotnie pocierając przy tym ciało. Myję całe ciało żeby nie zostało ani jedno suche miejsce wliczając w to miejsca pod pierścionkami i w środku pępka. Jeżeli jest coś co powstrzymuje wodę od dotarcia do skóry to powinno zostać usunięte. Kobiety powinny zmoczyć dziurki do kolczyków.

P: Ile jest obowiązkowych czynów podczas ablucji piaskiem lub ziemią (tajammum) jeżeli nie można znaleźć wody?
O: Dwa: 1. Intencja wykonania tajammum, 2. dwukrotnie uderzenie dłońmi o piasek; po pierwszym przetarcie twarzy; po drugim przetarcie rąk.

P: Jak wykonuje się tajammum?
O: Łatwo, najpierw wyraża się intencję. Uderzam dłońmi o czystą ziemię, strzepuję nadmiar przecierając między palcami dłoni. Następnie przecieram twarz. Ponownie uderzam dłońmi o czystą ziemię i przecieram prawą rękę lewą ręką oraz lewą rękę prawą.

P: Ile jest obowiązkowych uczynków jest podczas modlitwy (salah)?
O: Sześć wewnętrznych i sześć zewnętrznych, razem dwanaście.

P: Jakie są zewnętrzne?
O: Oczyszczenie okolicy, oczyszczenie z odchodów, okrycie narządów płciowych, zwrócenie się w kierunku K’aby w Mekce (Qibla), czas i intencja.

P: Jakie czyny są wewnętrznymi uczynkami podczas modlitwy?
O: Rozpoczęcie modlitwy wypowiedzeniem słów „Allaahu Ekber”, stojąca pozycja (Qijam), recytowanie Koranu (al-Qira’ah), pokłon z dłońmi opartymi o kolana (ruku), czołobicie (Sadżdah), i siedzenie w ostatniej pozycji modlitwy tak długo jak wypowiedzenie „jest tylko Jeden Allah a Muhammed s.a.s. jest Jego Wysłannikiem”.

P: Ile razy dziennie wykonywana jest modlitwa?
O: Modlitwę wykonuje się pięć razy dziennie: o świcie, w południe, po południu, o zachodzie słońca i późnym wieczorem.

P: Ile jest rakatów w każdej z modlitw?
O: Modlitwa o Świcie ma cztery rakaty: dwa sunnah i dwa farz. Najpierw wykonuje się dwa rakaty sunnah a potem dwa rakaty farz. Modlitwa w Południe ma dziesięć rakatów: najpierw cztery rakaty sunnah, cztery farz i dwa ostatnie sunnah. Wykonuje się najpierw cztery rakaty sunnah potem cztery rakaty farz a na koniec dwa rakaty sunnah. Modlitwa Popołudniołe ma osiem rakatów: cztery sunnah i cztery farz. Wykonuje się najpierw sunnah a następnie farz. Modlitwa o zachodzie słońca ma pięć rakatów: trzy farz i dwa sunnah. Najpierw wykonuje się farz a potem sunnah. Modlitwa późnego wieczora (około dwóch godzin po modlitwie o zachodzie słońca) ma trzynaście rakatów: najpierw cztery sunnah, potem cztery farz, potem dwa sunnah i na koniec trzy rakaty łitr. Dziennie wykonuje się czterdzieści rakatów.

P: Co należy zrobić jeżeli zapomni się wyrecytować podczas modlitwy Surę?
O: Należy wykonać pokłon na zapomnienie (Sadżdah al-Sahł).

P: W jakich przypadkach wykonuje się pokłon na zapomnienie (Sadżdah al-Sahł)?
O: Należy go wykonać jeżeli zapomni albo spóżni się wykonać czynność, która jest zalecaną (ładżib) lub spóźni się z obowiązkową (farz) częścią modlitwy.

P: Co się stanie jeżeli nie wykona się Sadżdah al-Sahł?
O: Modlitwa będzie niekompletna.

P: W jaki sposób wykonuje się Sadżdah al-Sahł?
O: Po ostatniej pozycji w modlitwie i skończeniu modlitwy przez zwrócenie głowy w prawo a następnie w lewo, należy wykonać dwa czołobicia więcej i usiąść i wyrecytować „Ettehijjatu”, „Allahumme salli”, „Allahumme barik” i „Rabbena aatinaa” i skończyć modlitwę ponownie zwracając głowę w prawo i w lewo mówiąc salaam.

P: Czy mógłbyś podać przykłady kiedy Sadżdah al-Sahł jest potrzebny?
O: Tak: 1. jeżeli zapomni się wyrecytować surę, 2. jeżeli zapomni się wykonać drugi Takbir podczas modlitwy Łitr, nazywany Qunut Takbir, wykonywany po dwóch rakatach Łitr, i jeżeli zapomni się przeczytać Suplikacje Qunut, 3. w czterorakatowych modlitwach, jeżeli zapomni się wstać zaraz po wyrecytowaniu „tehijjaat” i zamiast tego będzie się kontynuowało pierwsze słołe suplikacji „barik” zaczynające się „Allaahumme salli ‘alaa Muhammedin”.

P: Jak nazywamy noce, podczas których spędzanie czasu na modlitwie ma duże znaczenie?
O: Nazywamy je Błogosławionymi Nocami (Qandil).

P: Ile jest Błogosławionych Nocy w ciągu roku?
O: Jest pięć Błogosławionych Nocy w roku: 1. Noc Małlid, 2. Noc Ragaib, 3. Noc Miradż, 4. Noc Beraa’ah i 5. Noc Qadir.

P: Co to jest Noc Małlid (al-Lajlat al-Małlid)?
O: Jest to celebracja Błogosławionej Nocy, kiedy nasz Prorok (s.a.s.) się narodził.

P: Co to jest Noc Ragaib (al-Lajlat al-Raga’ib)?
O: Jest to celebracja Błogosławionej Nocy kiedy matka Muhammeda (s.a.s.) Aminah zorientowała się, że jest w ciąży.

P: Co to jest Noc Miradż (al-Lajlat al-Miradż)?
O: Jest to celebracja Błogosławionej Nocy, cudownej podróży Proroka Muhammeda (s.a.s.) do Nieba i innych Światów za zaproszeniem Allaha.

P: Co to jest Noc Bara’ah (al-Lajlat al-Bara’ah)?
O: Jest to celebracja Świętej Nocy, kiedy Święty Koran przyszedł dla świata ze Świętej Tablicy (Lałh-i Mahfuz), kiedy roczne utrzymanie i życie człowieka jest rewidowane i kiedy przebaczenie i błogosławieństwa są dane wszystkim Muzułmanom.

P: Co to jest Noc Qadir (al-Lajlat al-Qadr)?
O: Jest to celebracja Świętej Nocy, kiedy rozpoczęło się objawienie Świętego Koranu naszemu Prorokowi Muhammedowi (s.a.s.) słowo po słowie.
[Obrazek: bannerad.gif]
http://www.sabily.org/website/ - Sabily - System operacyjny dla muzułmanów (alternatywa dla Windowsa)
http://www.euro-sunni.com/forum/index.php - angielskie forum z polską sekcją
http://www.youtube.com/user/macgro7 - moje filmy


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS