Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Co to znaczy Besmele i jakie są jej zalety?
#1
bismillahirrahmanirrahim
[Obrazek: bismillahirrahmanirrahi.jpg]

Czytać Besmele to znaczy powiedzieć Bismillahir rahmanir rahim, co znaczy rozpoczynam z pomocą Allahu teala, który okazał swą łaskę stwarzając wszystko, co istnieje i pozostawiając istnieniu ochronił od zatracenia. Prawidłowo wierzący poznali Go jako Boga. Świat poprzez Jego litość zyskał dzienną rację żywności. Grzesznicy poprzez Jego miłosierdzie zostali uratowani od Piekła. (Hadis-i szerif-Tefsir-i Dürr-ül-Mensur). Nasz Prorok (niech pokój będzie z nim) na temat zalet Besmele głosił:
„Nauczyciel czyta dziecku Besmele, gdy dziecko wypowie je, to Allahu teala nakaże wypisać zaświadczenie, by to dziecko, jego matka, jego ojciec i jego nauczyciel nie weszli do Piekła.” (Hadis-i szerif-Tefsir-i Zakub-i Czerhi)
„Wypowiedzenie Besmele przed rozpoczęciem ablucji, jedzenia, picia i każdego błogosławionego czynu należy do zwyczajów naszego Proroka, jest sunną.” (Ibni Abidin)
„Kto znalazł się w trudnej sytuacji, jeśli powie: Bismillahir-rahmanir-rahim, la hawle we la kuwwete illa billahil-alijjil-azym, to Allahu teala ochroni go od każdego rodzaju nieszczęścia i biedy.”(Ahmed Faruki)
Abdullah ibni Mesud (niech pokój będzie z nim) powiedział: „Kto chce się uratować od dziewiętnastu aniołów dokonywujących męk w Piekle, niech czyta Besmele! Besmele składa się z dziewiętnastu liter.” Na Lewh-i mahfuz (tablicy chronionej, na której napisane jest wszystko to, co stało się i stanie się na świecie) napisanym pierwszym słowem jest Besmele. Prorokowi Adamowi (niech pokój będzie z nim) jako pierwsze zostało zesłane Besmele. Wierzący przy pomocy Besmele przejdą przez most Syrat. Podpisem zaproszenia do Raju jest Besmele. „Besmele jest takim słowem, które oczyszcza usta, usuwa z serca zmartwienie i gorycz.” (Abdulkadir Gejlani)
Co to znaczy E’uzu?
Czytanie Świętego Koranu powinno się rozpocząć od wypowiedzenia E’uzu. W Surze Nahl: 37 i 98 Allahu teala raczył w tym sensie: „(Ej, Mój Habibi!) gdy będziesz czytał Święty Koran, to wypowiedz E’uzu.’’ Czytając nie powinno się rozmawiać, jeśli cokolwiek się powie, to powinno się ponownie rozpocząć czytanie od E’uzu. Czytać E’uzu to znaczy powiedzieć: E’uzu billahi minesz szejtanir radżim, co oznacza: lgnę, chronię się u Allahu teala i czekam na Jego pomoc przed szatanem, który jest daleko od miłosierdzia Allaha i poszedł na marne doznając Jego gniewu na ziemi i w życiu pozagrobowym.
Niektóre wartościowe modlitwy rozpoczynające się razem z E’uzu:
1-Ten, kto codziennie rano lub wieczorem czyta zakończenie Sury Haszr rozpoczynając od wypowiedzenia trzy razy E’uzu billahissemi’il’alimi minesz szejtanir radżim stanie się męczennikiem (szehid) w życiu pozagrobowym. (Tirmizi)
2-Ten, kto doznał uroku, powinien czytać modlitwę wskazaną przez naszego Szanownego Proroka (niech pokój będzie z nim): E’uzu bikelimatillahittammati min szerri kulli szejtanin we hammetin we min szerri kulli ajnin lammetin. Jeśli w ten sposób pomodli się codziennie trzy razy rano i wieczorem i dmuchnie się na siebie lub znajdujących się obok, to będzie się chroniony od uroku i szkód wyrządzanych przez szatana i zwierzęta. Czytając komuś innemu mówi się zamiast E’uzu U’izuke, dwóm osobom U’izu-kuma, więcej niż dwóm osobom U’izu-kum.
3-Każdy muzułmanin powinien rano i wieczorem wypowiadać tę oto modlitwę wiary: Allahumme inni e’uzu bike min en-uszrike bike szej-en we ene a’lemu we estaafiru-ke li-ma la-a’lemu inneke ente allamulgujub.
4-Jeden ze św. Hadisów (Muslim) głosi: Jeśli przybywający dokądś wyrecytuje E’uzu bikelimatillahi-ttammati min szerri ma haleka, to nim stamtąd nie wyruszy nic mu nie zaszkodzi, nie uczyni zła.
5- Gdy się rozgniewa, to powinno się wypowiedzieć: E’uzu besmele i dwa razy „kul E’uzu” (Surę Felak i Nas).

Kiedy czyta się Besmele?

1-Należy koniecznie powiedzieć Bismillah lub Allahu Ekber zarzynając zwierzę (Sura Enam:121), wystrzelając strzałę na łowioną zwierzynę, wysyłając wytresowanego psa na łowy. Można też wypowiedzieć w pełni Besmele mówiąc: Bismillahir-rahmanir- rahim.
2-Należy do sunny wypowiedzenie Besmele w każdym rekacie salatu przez imama lub samemu przed surą Fatiha. Nie musi się wypowiadać Besmele po wypowiedzeniu sury Fatiha. Jest jednak dobrze, jeśli się wypowie.
3-Kto wieczorem, rano wyrecytuje modlitwę: „Bismillahir rahmanir rahim, bismillahillezi la jedurru ma’asmihi szej’un fil erdy wela fissemai we huwessemiul’alim,” może być pewny, że nie dozna szkód wyrządzanych przez czary i uciskających, a także nieszczęść. (Ibni Madże)
W książce pt. „Tergib-us-salat” jest wyjaśnione, że ta modlitwa jest św. Hadisem. Powinno się trzy razy rano i wieczorem recytować tą modlitwę, żeby chronić się od kłopotów, nieszczęść, intryg i chorób. Recytując także Ajat-y hyrz tj. wersety chroniące powinno się ją też recytować.
4-Należy do sunny wypowiedzenie Besmele rozpoczynając: ablucję, jedzenie, picie i w każdym pożytecznym czynie. Jest dobrze też, gdy wypowie się udając się w drogę, siadając, wstając.
Kto nie wypowie Besmele przed jedzeniem dozna tych oto trzech szkód: szatan będzie jadł razem z nim, spożyte jedzenie stanie się ciału chorobą, jedzenie nie będzie mu błogosławieństwem.
Kto wypowie Besmele przed jedzeniem dozna tych oto trzech korzyści: szatan nie stanie się wspólnikiem w jedzeniu, jedzenie stanie się ciału uzdrowieniem, w jedzeniu będzie błogosławieństwo.
Jeśli zapomni się wypowiedzenie Besmele rozpoczynając jedzenie, to wtedy, gdy się przypomni powinno się powiedzieć: Bismillahi ewweluhu we ahiruhu (ze względu na to, co zjadłem wcześniej i później Bismillah).
Abdullah Dehlewi (niech pokój będzie z nim) głosił: „Poprzez zjedzone jedzenie rozpoczęte wyrecytowaniem Besmele chce się od Allahu teala osłabienia powściągliwości i pożądań zmysłowych, zyskania siły w czczeniu i poddaniu się Jemu.”
Kiedy nie wypowiada się Besmele?
1-Odsłaniając miejsca sromotne, wchodząc do miejsca, gdzie znajduje się nieczystość nie powinno się wypowiadać Besmele.
2-Recytując razem z surą Berae poprzednią surę nie powinno się wypowiadać Besmele.
3-Rozpoczynając palenie papierosów i jedzenie podobnego im, czegoś brzydko pachnącego np. cebulę, czosnek, a także przy goleniu brody nie powinno się wypowiadać Besmele.
4-Rozpoczynając czynienie tego, co jest zakazane, wypowiedzenie Besmele jest grzechem. Powiedziano nawet, że ten, kto wypowie świadomie Besmele jedząc i pijąc to, co jest kategorycznie zakazane np. wieprzowinę i alkohol, stanie się niewierzącym.
5-Recytowanie Świętego Koranu przez tego, kto powinien dokonać najpierw całkowitego rytualnego obrządku obmycia się (gusl), jest grzechem.


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS