Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Co to znaczy bać się i kochać Allaha?
#1
Lęku wobec Allahu teala nie powinno się traktować jak lęku przed ciemiężcą! Lęk przed Allahu teala jest złożony z lęku, szacunku i miłości. Nasz Prorok (niech pokój będzie z nim) głosił: „Bojącego się Allahu teala wszystko się boi. Nie bojący się Allahu teala wszystkiego się boi.” (Fudajl bin Ijad). W Surze Hudżurat 13 głoszone jest w tym sensie: „U Allaha najwartościowszym jest ten, kto spośród was najbardziej się Jego boi.”
Bojący się Allahu teala bardzo się stara spełniać nakazy i przestrzegać zakazów Allahu teala. Każdy dobry uczynek robi ze względu na Niego. Nikomu nie czyni zła. Jest cierpliwy wobec tych, którzy uczynili mu zło. Za swoje błędy i braki odczuwa żal i stara się poprawić. Dotrzymuje słowa. Nie zazdrości. Nie oszukuje. Unika tego, co jest niepewne. Nie jest donosicielem. Okazuje szacunek wobec rządzących, swoich nauczycieli, rodziców i starszych. Lubi swoich przyjaciół i jest także przez nich lubiany. Unika złych ludzi. Czyniących zło przestrzega. Jest gościnny. Nie plotkuje. Nie goni za przyjemnościami. Nie mówi nic szkodliwego, a nawet próżnego. Jest łagodny wobec wszystkich. Jest hojny. Nie jest dwulicowy. Jest skromny. Nie czyni w ogóle zła, ponieważ jest pewny, że Allahu teala wszystko zawsze wie i widzi.
Umiłowanie Allahu teala należy do największej miłości, najwyższego stanowiska. Człowiek powinien być wdzięczny Allahu teala za zsyłane przez Niego wszystkie dary. Umiłowanie Jego okazuje się, więc dziękczynnością. Zachodzi ono poprzez podporządkowanie się Jego nakazom i zakazom. Allahu teala głosił w Surze Al-i Imran 31 w tym sensie: „O, mój ukochany Proroku powiedz im: Jeśli kochacie Allaha i chcecie by Allahu teala was kochał, to stosujcie się do mnie! Allahu teala kocha tych i wybaczy grzechy tym, co są mi podporządkowani.” Umiłowanie Allahu teala poprowadzi nas do darzenia miłością innych ludzi i wszystkiego, co On stworzył. Doprowadza do wzrostu chęci spełniania nakazów i przestrzegania zakazów, które należą do obowiązków człowieka wobec Allaha. Człowiek poprzez miłość do Allahu teala kocha też Proroków, swoich starszych, naród i państwo. Umiłowanie Allahu teala jest źródłem każdego rodzaju miłości.
Umiłowanie Allahu teala jest bardzo wartościową kosztownością. Na ukochanego nie powinno się skarżyć. Dlatego też wszystko, co pochodzi od ukochanego powinno traktować się z uśmiechem i radością. Wszystko, co pochodzi od Niego, powinno być nam miłe.
W celu zyskania prawdziwej miłości Allahu teala powinno się najpierw wierzyć tak, jak napisane jest w Świętym Koranie, w świętych hadisach i wyjaśnione w książkach uczonych islamskich. Potem powinno się podporządkować temu wszystkie swoje słowa i czyny. Powinno się przylgnąć do nakazów Islamu i unikać tego, co jest zakazane.
Zyskujący miłość Allahu teala kocha wszystkich ludzi, jest wobec nich miłosierny i litościwy, wszystkim pomaga i lubi spełniać dobre uczynki. Nie szuka braków u innych, lecz widzi zawsze tylko swoje braki i błędy. Wobec wszystkich jest miły i grzeczny. Nie sprawia mu w ogóle trudności spełnianie wobec Allahu teala tego, co zostało przez Niego nakazane i zakazane. Co należy do naszych obowiązków wobec Allahu teala?
1. Powinno się prawidłowo wierzyć w Allahu teala.
2. Powinno się znać atrybuty (zati i subuti) Allahu teala.
3. Powinno się okazywać szacunek imionom Allahu teala i gloryfikować je wypowiadając.
4. Powinno się być podporządkowanym nakazom i przestrzegać zakazów Allahu teala.
5. Powinno się bardzo kochać Allahu teala, bać się Jego gniewu i mieć nadzieję na Jego miłosierdzie.
6. Powinno się dziękować za Jego dary, być cierpliwym wobec zesłanych przez Niego kłopotów i nieszczęść.
#2
Istigfar

Istigfar nazywa się proszenie Allahu teala o wybaczenie błędów i braków. Jest to wyrażenie tewbe (towbe), czyli szczere okazanie skruchy za popełnione grzechy i obiecanie, że nie popełni się ich ponownie. Istigfar doprowadzi człowieka do spełnienia każdego pragnienia[1].

Zostało powiedziane i wypróbowane, że istigfar jest korzystny w usunięciu nieszczęścia i trudności[2].

Hazrat Omar oznajmił: „Kto ma kłopot, ten niech wypowiada dużo istigfar”.

Szlachetny Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) jak był i jest najważniejszym spośród wszystkich stworzeń, tak i najlepiej znał Allahu teala, najbardziej się Go bał. Pomimo że Stworzyciel chronił Go przed popełnieniem grzechów, to On nieustannie Go czcił, modlił się i okazywał Swoją skruchę. Po nocnej modlitwie salat kładł się spać, potem wstawał i do końca nocy robił ibadet. Szlachetny Prorok tak bał się Allaha Najwyższego, że nie widziano, żeby głośno się śmiał.

Hadis-i szerif głoszą: „Do Mojego serca coś takiego przychodzi, że z tego powodu wypowiadam codziennie w dzień i w nocy 70 razy do Allahu teala istigfar”[3].

„W Moim sercu powstaje zasłona [ona jest przeszkodą w przyjściu boskiego światła], dlatego codziennie wypowiadam 70 razy istigfar”[4].

„Dla Allahu teala codziennie wypowiadam 70 razy istigfar”[5].

„Zaprawdę, widzę to, czego wy nie widzicie. Słyszę też to, czego wy nie słyszycie. W niebiosach aniołowie robią sedżde i nie ma tam pustego miejsca wielkości czterech palców. Przysięgam na Allaha, że gdybyście wiedzieli to, co Ja wiem, to mało byście się śmiali i bardzo płakali. Wyszlibyście na drogę i tak głośno, jak tylko możecie, na cały głos błagalibyście Allaha Najwyższego”[6].

„Wysłannik Allaha oznajmił: ‘Żaden czyn nikogo nie zaprowadzi do Raju’. Spytano się Go: ‘Czy Ciebie też Wysłanniku Allaha?’. Odpowiedział: ‘Tak, Mnie też Moje czyny nie zaprowadzą do Raju. Jednak wielkość i miłosierdzie Allahu teala Mnie osłonią’.”[7].

„Wysłannik Allaha zawsze mówił: ‘Allahumme ja mukallib-el-kulub, sebbit kalbi ala dinik’ [Mój Allahu, tylko Ty zawracasz serca z dobra na zło, ze zła na dobro. Uczyń moje serce w Twojej religii stabilne, nie odwracaj mnie od Twojej religii, nie odłączaj mnie od islamu].”[8].
W celu znalezienia prawidłowej drogi powinno się zawsze tę dua wypowiadać.

„Allahu teala wybaczy grzechy temu – nawet jeśli jest ich tak dużo, jak piany morskiej albo piasku na obszarze Temim, albo jak liści na drzewach, albo jak dni na świecie – który, kładąc się spać, trzy razy powie: Estagfirullah’el-azim ellezi la ilahe illa huwel-hajjul-kajjum we etubu ilejh”[9].

„Wysłannik Allaha wyrażał skruchę tymi słowami: „Allahumme’gfirli hatieti we dżehli, we israfi fi emri we ma ente a’lemu bihi minni” [‘Mój Allahu! Ty znasz Moje błędy. Wybacz Mi błędy, które popełniłem świadomie lub nieświadomie’][10].Muhabbetullah

W islamie najważniejszym celem jest Muhabbetullah (inna nazwa: Hubbullah), czyli ‘miłość do Allaha’. Serce zostaje wzmocnione poprzez wielokrotne wymawianie imienia Allahu teala podczas pięciu codziennych modlitw salat. Zaś wzmocnienie serca i duszy powoduje usunięcie zasłony i osiągnięcie celu, czyli zbliżenia się do Ukochanego. Ponieważ wszystkie dua wypowiadane podczas modlitwy salat, np. tesbih i tekbir, są w tym celu niezbędne, na pewno odżywiają i wzmacniają duszę i serce, nie mówiąc już o tym, że dla wierzącego nie są absolutnie nużące i męczące.
Uczeni sunniccy przedstawili bardzo wiele wyjaśnień o tajemnych znaczeniach Sury Fatiha, która jest powtarzana w każdym rekat modlitwy salat. Te wyjaśnienia są tak liczne, że nawet je napisać i zebrać jest bardzo trudne. Ajety ze Świętego Koranu, tesbih i dua recytowane podczas modlitwy salat powiadamiają o wielkości Allaha Najwyższego i wyrażają błaganie Jego. Wszystko to, co powinno być recytowane lub zrobione, aby osiągnąć miłość Allahu teala i zyskać sewab, jeśli jest nawet trudne, to dla tych, którzy posiadają wiarę, jest proste, bardzo przyjemne i wykonywane z radością[11].[1] Hadimi

[2] Muhammed Masum Sirhindi

[3] Muslim

[4] Muslim

[5] Muslim

[6] Tirmizi

[7] Ebu Hurejre

[8] Enes bin Malik

[9] Tirmizi

[10] Buhari, Muslim

[11] Ishak Harputlu Efendi, Cevab veremedi
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS