Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Szkoly wiary oraz czynów
#1
Information 
IbniKemalettin napisał(a):SZKOŁY ISLAMU (AL-MAZHAB)

Al-Mazhab: Szkoła Islamu (al-Mazhab) to połączony zbiór kwestii oraz reguł/praw, które jeden z wielkich prawników religii (Mudżtahid al-Din) zasięgnął ze źródeł Szeriatu (al-Adillat al-Szar’iah). Mazhab ma dwa odgałęzienia:

1. al-Mazhab wiary
2. al-Mazhab czynów

Prawidłowym i prawdziwym Mazhabem wiary jest „al-Mazhab ludzi Sunny i Wspólnoty” (al-Mazhab al-Ahl al-Sunnah łal-Dżama’ah), który jest całkowicie oparty na wierze (al-Itiqad) i czynach (al-'Amal) Muhammeda (s.a.s.) i Jego błogosławionych towarzyszy (Ashab al-Qiram).

Przywódcy (imamowie) w Wierze al-Mazhab Ahl al-Sunnah łal- Dżama’ah

1. Imam abu Mansur al-Maturidi
2. Imam abul Hasan al-Asz’ari

Imam w wierze muzułmanów w całej Turcji jest Imam abu Mansur Al Maturidi (niech Allah będzie z niego zadowolony).
Imam abu Mansur Muhammed al-Maturidi urodził się w 280 roku hidżry (894 po Jezusie) w wiosce Maturid miasta Semerkanda. Zmarł w Semerkandzie w 333 roku hidżry (945 po Jezusie).
Imam abul Hasan al-Asz’ari urodził się w mieście Basra w Iraku w 260 roku hidżry (873 po Jezusie) i umarł w Bagdadzie w 324 roku hidżry (936 po Jezusie).

SPRAWIEDLIWE MAZHABY CZYNÓW

Szkoły (Mazhaby) Ahl al-Sunnah łal-Dżama'ah w czynach (al-A'mal) są cztery:

1. Al-Mazhab al-Hanafi: Założycielem tej szkoły Islamu był Imam A’zam abu Hanifah (niech Allah będzie z niego zadowolony). Jego imię to Nu’man a jego ojca Sabit. Urodził się w Kufie w 80 roku hidżry (699 po Jezusie) i zmarł w Bagdadzie w 150 roku hidżry (767 roku po Jezusie).
2. Al-Mazhab al-Maliki: Założycielem tej szkoły Islamu był Imam Malik ibn Al-Anas, który urodził się w Medinie al-Munałłarah w 93 roku hidżry (711 po Jezusie) i zmarł w tym samym mieście w 179 roku hidżry (795 po Jezusie).
3. Al-Mazhab al-Szafii: Założycielem tek szkoły Islamu był Imam Muhammed ibn Al-Idris Al-Szafii. Urodził się w Ghadhdhzie w 150 roku hidżry (767 po Jezusie) i zmarł w Egipcie w 204 roku hidżry (819 po Jezusie).
4. Al-Mazhab al-Hanbali: Jej założycielem jest Imam Ahmad ibn Hanbal, który urodził się w Bagdadzie w 164 roku hidżry (780 po Jezusie) i zmarł także tutaj w 240 roku hidżry (855 po Jezusie).

Mazhaby tych uczonych imamów, które stanowią prawidłowe szkoły (al-Mazhab al-Haqq) w 'Amal (czynach) są oparte na Księdze, czyli Szlachetnym Koranie (al-Qur’an), tradycjach Muhammeda (s.a.s.) (al-Sunnah), Idżmie Al-Ummah i al-Qijas al-Fuqahah.*

Cytat:*Gdy żył Muhammed, ostatni Prorok (s.a.s), muzułmanie zadawali Mu pytania dotykające każdego rodzaju problemów. Po Jego śmierci takie pytania stawiano wybitnym towarzyszom Muhammeda (s.a.s), nazywanym Ashab al-Kiram.
Dostojne postacie, które znane są jako założyciele szkół Islamu uczyły się religii od towarzyszy i kolekcjonowali ich nauki.
Co się tyczy kwestii, które nie zostały wspomniane w Koranicznych ayatach, hadisach lub wypowiedziach towarzyszy, wydawali oni swoje własne opinie (dokonywali idżtihadu). Tak powstały szkoły Islamu (mazhaby).
#2
Z "Itikadname":
Muzułmanów, którzy są prawidłowego wierzenia nazywa się ehli sunnet wel dżemaat albo sunnitami. Sunnici w wykonywaniu ibadet podzielili się na cztery szkoły prawa islamskiego, mezheb. Muzułmanie z tych czterech mezheb wiedzą o sobie nawzajem, że są sunnitami i darzą siebie wzajemną przyjaźnią. Kto nie należy do jednej z czterech mezheb, nie jest sunnitą. O tym, że ten, kto nie należy do sunnitów będzie albo niewierzącym, albo ehli bidat, napisane jest z dowodami w Listach Imama Rabbaniego, szczególnie w pierwszym tomie, w 286. Liście, a także w przypisach o „Zebayıh” w „Durr-ül-muhtar” Tahtawiego i w „El-besair li-münkir-it-tevessül-i bi-ehl-il-mekabir”. Te dwie książki są w j. arabskim. Druga została napisana i wydana w Indiach, a od roku 1975 (rok Hidżri 1395) została wielokrotnie wydana przez Hakikat Kitabevi w Stambule.
Uczeni sunniccy z czterech mezheb, którzy wznieśli się do stopnia idżtihad, są przewodnikami, którzy pokazali wszystkim muzułmanom na świecie prawidłową Drogę i religię Muhammeda (alejhisselam) bez jakichkolwiek zmian, interpolacji. Pierwszym z nich jest Imam a’zam Ebu Hanife Numan bin Sabit (rahime-hullahu teala), który jest największym spośród czterech wielkich uczonych islamskich, przewodnikiem muzułmanów sunnitów. [W książkach „Seadet-i Ebediyye” i „Faideli Bilgiler” został ten temat dokładnie opisany]. Urodził się w roku Hidżri 80, w Kufe i został zamordowany w roku Hidżri 150 (767) w Bagdadzie.
Drugim jest wielki uczony Imam Malik bin Enes (rahime-hullahu teala). Urodził się w roku Hidżri 90, w Medynie i tam też zmarł w roku Hidżri 179 (795). W książce „Ibni Abidin” napisane jest, że żył osiemdziesiąt dziewięć lat. Jego dziadkiem był Malik bin Ebi Amir.
Trzecim jest Imam Muhammed bin Idris Szafi’i (rahime-hullahu teala), który jest bardzo ceniony przez uczonych islamskich. Urodził się w roku Hidżri 150, w Gazie, w Palestynie i zmarł w roku Hidżri 204 (820) w Egipcie.
Czwartym jest Imam Ahmed bin Hanbel (rahime-hullahu teala), który urodził się w roku Hidżri 164, w Bagdadzie i tam też zmarł w roku Hidżri 241 (855). Fundamentem budowy islamu są ci czterej imamowie (rahmetullahi alejhim edżmain).
Obecnie ten, kto nie jest podporządkowany jednemu z tych czterech imamów, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie, odszedł od prawidłowej Drogi. Poza nimi wcześniej było też wielu uczonych sunnickich. Ich mezheb też należały do prawidłowych. Jednak z czasem zostały zapomniane, nie zapisano ich w książkach. I tak np. do nich należy siedmiu wielkich uczonych islamskich z Medyny zwanych Fukaha-i seba, a także Omar bin Abdulaziz, Sufjan bin Ujejne , Ishak bin Rahewejh, Dawud Tai, Amir bin Szerahil Szabi, Lejs bin Sad, A’mesz, Muhammed bin Dżerir Taberi, Sufijan Sewri , Abdurrahman Ewzai (rahimehumullahahu teala).
Wszyscy Towarzysze Proroka (radyjallahu teala anhum edżmain) byli na prawidłowej Drodze jak gwiazdy hidajet. Każdy z nich wystarczył, żeby sprowadzić cały świat na prawidłową Drogę. Oni byli mudżtehidami. Każdy z nich miał swoją mezheb. Większość ich mezheb była do siebie podobna. Jednak z tego powodu, że nie zostały zebrane i zapisane w książkach, nie jesteśmy w stanie ich naśladować. Mezheb czterech imamów, czyli to, co zostało przekazane na temat tego, w co należy wierzyć i o tym, co należy robić, zostały zebrane i wyjaśnione przez ich uczniów, zapisane w książkach. Obecnie każdy muzułmanin powinien należeć do mezheb jednego z czterech wyżej wymienionych imamów oraz według tej mezheb żyć i wykonywać ibadet. [Ten, kto nie chce się podporządkować jednej z tych czterech mezheb, nie należy do sunnitów].
Dwóch uczniów tych czterech uczonych zyskało bardzo wysoki stopień w rozpowszechnianiu wiedzy o wierze. W ten sposób doszło do powstania dwóch mezheb w itikad. Wiara powiadomiona w Świętym Koranie i w świętych hadisach jest zgodna z wiarą głoszoną przez tych dwóch uczonych. To oni rozpowszechnili na całym świecie wiedzę o wierze Fyrka nadżijje, czyli Sunnę. Jednym z nich jest Ebul Hasen Ali Esz’ari (rahime-hullahu teala), który urodził się w roku Hidżri 266 w Basra i zmarł w roku Hidżri 330 (941) w Bagdadzie. Drugim jest Ebu Mansur Maturidi (rahime-hullahu teala), który zmarł w roku Hidżri 333 (944) w Semerkand. Każdy muzułmanin powinien w wierze podporządkować się jednemu z tych wielkich imamów.
Ścieżki (tarykat) Ewlija są prawidłowe. Nie odchodzą one od islamu nawet w najmniejszym stopniu. [W każdym wieku żyli oszuści, którzy występowali jako Weli, murszid, ludzie religii i wykorzystywali religię, żeby zyskać stanowisko, majątek, korzyści. Również obecnie w każdym zawodzie, w każdej specjalności i w każdej instytucji znajdują się źli ludzie. Jednak, nawet widząc szkody, jakie oni wyrządzają innym, niesprawiedliwe, niemądre będzie obwinianie wszystkich, którzy pełnią te obowiązki, są ich zawodu. W ten sposób pomaga się defetystom. Dlatego też, widząc spaczonych ludzi religii, niewykształconych i fałszywych przewodników tarikat, nie powinno się mówić źle o wielkich ludziach, do których należą uczeni islamscy, tasawwuf ehli, którzy swoją służbą zapełnili honorowe strony w historii. Powinno się zrozumieć, że niesprawiedliwi są ci, którzy mówią o nich źle]. U Ewlija zachodzą cudowne stany (keramet). Wszystkie one są prawdziwe. Imam Jafii oznajmił: „Keramet Mewlany Abdulkadira Gejlaniego , zwanego Gawsus-sekalejn, były tak znane, że nie jest możliwe w nie wątpić, nie uwierzyć im, ponieważ powszechnie znane stany, czyli tewatur, są poświadczeniem ich autentyczności”.
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS