Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RAMADAN-TRZECI FILAR ISLAMU POST (AL-SAŁM)
#1
Cytat:To jest miesiąc Ramadan, w którym został zesłany Koran - droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej, i rozróznienie. Kogo z was zastanie ten miesiąc, to niech posci w tym czasie. A ten, kto jest chory lub w podrózy, to przez pewna liczbe innych dni. Allah chce dać wam ulgę, a nie chce dla was utrudnienia; chce, zebyście dopełnili te liczbe i zebyście głosili wielkość Allaha za to, ze On poprowadził was drogą prostą. Być może, będziecie wdzięczni!
(Koran, Sura Baqarah, Ayat 185)

TRZECI FILAR ISLAMU POST (AL-SAŁM)

Post podczas miesiąca Ramadan jest trzecim filarem Islamu. Post oznacza powstrzymanie się od jedzenia, picia, współżycia seksualnego od świtu do zachodu słońca, z intencją zyskania aprobaty Allah.

OBOWIĄZKOWE CZĘŚCI POSTU

1. Wyrażenie intencji
2. Wiedza odnośnie początku i końca czasu, kiedy można wyrazić intencję
3. Powstrzymanie się od tego, co przerywa post, od świtu do zachodu słońca. Czas rozpoczęcia postu określany jest nazwą „imsak” a czas zakończenia postu nazywany jest „iftar”

RODZAJE POSTU

Wyróżniamy sześć rodzajów postu:
1. Obowiązkowy (Farz)
2. Wymagany (Ładżib)
3. Sunnah (zwyczaje Proroka (s.a.s.))
4. Pochwalany (Mandub)
5. Dobrowolny (Nafilah)
6. Niepożądany (Makruh)

Post obowiązkowy (Farz): Post w miesiącu Ramadan przez cały miesiąc, odrabianie dni opuszczonych z postu w tym miesiącu lub pokuta (keffaar) za opuszczenie postu w Ramadanie, jeżeli post został przerwany celowo.
Post wymagany (Ładżib): Odrobienie przerwanego postu nieobowiązkowego lub postu obietnicy.
Zwyczaje Proroka (s.a.s.) (Sunnah): Post podczas dziewiątego i dziesiątego dnia miesiąca Muharram tzw. Aszura.
Post pochwalany (Mandub): Post trzy dni każdego miesiąca. Te trzy dni to trzynasty, czternasty i piętnasty dzień miesiąca arabskiego.
Post dobrowolny (Nafilah): Post inny niż powyższe i niż niepożądane (Makruh) to post dobrowolny
Post niepożądany (Makruh): Post tylko w dziesiąty dzień miesiąca Muharram bez postu dzień przed lub dzień po jest niepożądany (Makruh). W Szeriacie (prawie kanonicznym) zakazany (haram) jest post w pierwszy dzień Święta po Ramadanie (E’id al-Fitr) oraz w pierwszy, drugi, trzeci i czwarty dzień Święta Ofiarowania (E’id al-Aza).

DODATKOWY PODZIAŁ RODZAJÓW POSTU W ZALEŻNOŚCI OD INTENCJI

1. Post, którego intencja powinna zostać wyrażona w nocy: Intencja opuszczonego postu z Ramadanu odrabianego w późniejszym terminie, przerwanego postu dobrowolnego wykonanego dzień za dzień postów ekspiacyjnych i postów obietnicy (bez względu na czas ich trwania) powinna zostać wyrażona w nocy (przed postem).
2. Posty, których intencja nie musi zostać wyrażona w nocy: Post w Ramadanie, posty obietnicy odbywające się w konkretnie ustalone dni oraz posty dobrowolne w oznaczone dni nie muszą być planowane podczas poprzedzającej nocy. Intencję wtedy można wyrazić w poprzedzającą noc lub w dzień postu do czasu południa, kiedy słońce osiąga najwyższy punkt (przed modlitwą południową). Nawet, jeżeli wyrażona została intencja dobrowolnego (Nafilah) lub wymaganego (ładżib) postu, może to zostać zaakceptowane jako post Ramadanowy.

CZYNNOŚCI PRZERYWAJĄCE POST, KTÓRE WYMAGAJĄ PONOWNEGO POSTU JAKO QAZA

1. Jeżeli coś przedostanie się do przewodu pokarmowego gdy poszczący pamieta ze pości
2. Jeżeli woda wpadnie do gardła podczas mycia jamy ustnej lub nosa podczas ablucji (łudu)
3. Jeżeli intencja została wyrażona popołudniu
4. Jeżeli kontynuje się jedzenie lub picie po zjedzeniu lub wypiciu czegoś przez zapomnienie nawet, jeżeli w rzeczywistości post nie został złamany
5. Przełknięcie wody deszczowej lub śniegu, jeżeli spadnie do jamy ustnej (jako kropla lub płatek)
6. Zastrzyk
7. Wzięcie lekarstwa przez nos (przez nozdrza)
8. Wprowadzenie olejku do ucha
9. Zjedzenie zbyt późne posiłku przed świtem tzw. „Sahur”, będąc przekonanym, że nadal jest czas, podczas gdy w rzeczywistości jest już czas postu
10. Przerwanie postu myśląc, że już czas przerwania postu
11. Przełknięcie wymiotów
12. Przełknięcie śliny kogoś, kto nie jest małżonkiem lub przyjacielem
13. Przełknięcie śliny po tym jak opuściła ona jamę ustną
14. Włożenie palca zamoczonego w wodzie lub oleju do genitaliów
15. Przełknięcie krwi z krwawiących dziąseł w ilości równej lub przewyższającej ilość śliny
16. Przełknięcie dymu palącego się kadzidła

CZYNNOŚCI PRZERYWAJĄCE POST WYMAGAJĄCE EKSPIACJI (KAFFARA)

1. Świadome zjedzenie lub wypicie (tzn. zamierzona akcja mimo świadomości, że jest post)
2. Świadomy stosunek seksualny
3. Zamierzone palenie papierosów
4. Zjedzenie ziemi fulerskiej tzn. Armeńskiej glinki
5. Przerwanie postu związane z plotkowaniem, ponieważ uważa się, że plotkowanie zerwało post
6. Przełknięcie śliny małżonka lub przyjaciela
Za przerwany w ten sposób post należy odpokutować poszcząc sześćdziesiąt dni bez przerwy oraz dodatkowy dzień za każdy złamany post.

UCZYNKI NIEWŁAŚCIWE

1. Spróbowanie czegoś bez potrzeby (bez przełykania)
2. Żucie czegoś bez potrzeby
3. Żucie już raz przerzutej wyschniętej i już bez smaku gumy
4. Pocałunek
5. Przytulenie małżonka
6. Połknięcie zebranej w ustach śliny
7. Pobieranie krwi

UCZYNKI NIE PRZERYWAJĄCE POSTU

1. Zjedzenie lub wypicie czegoś, lub stosunek seksualny przez zapomnienie
2. Ejakulacja, ale nie w wyniku dotyku lub pocałunku, lecz w wyniku myślenia lub patrzenia
3. Nocne polucje
4. Pocałunek bez ejakulacji w jego wyniku
5. Szaleństwo lub utrata przytomności do rana (imsak)
6. Przełknięcie flegmy (z gardła)
7. Przełknięcie śluzu (z nosa)
8. Wlanie wody do ucha
9. Przełknięcie czegokolwiek mniejszego niż ziarno cieciorki, co pozostało między zębami w czasie po świcie (imsak)
10. Nieumyślne wymioty, nawet obfite w ilości przewyższającej objętość zaciśniętej dłoni
11. Pomalowanie oczu proszkiem antymonowym (kohl)
12. Plotkowanie
13. Użycie leczniczych kropli do oczu

JAŁMUŻNA DAWANA BIEDNYM W KOŃCU RAMADANU (SADAQAT-AL-FITR)

Jest konieczne, aby rozdać Sadaqat-al-Fitr jeszcze podczas trwania miesiąca Ramadan. Danie datku biednym jest wymagane od wszystkich muzułmanów, którzy mają więcej majątku i własności niż na podstawowe potrzeby. Warunki decydujące o wymagalności jałmużny to:
Bycie muzułmaninem, mężczyzną lub kobietą, dorosłym bądź dzieckiem, osobą wolną, posiadanie majątku i własności większych niż minimalny limit (Nisab) wymagany przez Szeriat. Te dobra nie powinny być wyprodukowane i trzymane przez rok w celu zapłacenia obowiązkowej (farz) jałmużny dla biednych (zakat). Jałmużnę dla biednych (Sadaqat-al-Fitr) można dać tym samym osobom, którym należy się zakat.
Jałmużnę dla biednych (Sadaqat-al-Fitr) powinno się dać pomiędzy świtem w dniu Święta (E’id) do momentu rozpoczęcia Modlitwy Świątecznej (Salaat al-E’id-ul-Fitr), ale można także dać ją wcześniej.

MODLITWA TARAŁIH (SALAH-AL-TARAŁIH)

Modlitwa Tarałih jest sunną podczas Ramadanu. Jest to wyróżniona sunnah (muakkadah) dla mężczyzn i kobiet, a składa się z dwudziestu rakatów. Jest sunną wykonywanie tej modlitwy z dżamatem (ze wspólnotą) w kongregacji, ale może też być wykonywana samodzielnie. Wykonuje się ją po modlitwie nocnej (Salaat al-’Isza) i kończy się modlitwą Łitr.
Tarałih można wykonywać po dwa rakaty lub po cztery rakaty. Jest sunną pozostanie przez chwilę w siedzącej pozycji (al-Qaadah) i recytowanie w tym czasie Salałat Szarifah, Salaat al-Ummijah, ayatów z Koranu i suplikacji (dua).
Imam powinien wziąć wzgląd na jego kongregację. Jeżeli jest w niej przedstawiciel Szkoły Szafiickiej (Mazhab Szaafii) powinien on wykonywać pozdrowienie po każdych dwóch rakatach.
#2
mari napisał(a):Korzyści postu

Allahu teala nie nakaże ludziom nic z tego, co jest dla nich niekorzystne. Specjaliści medycyny mówią:

U poszczącego hormony adrenaliny i kortyzonu mieszają się w krwi jeszcze latwiej. Te hormony wplywają też na komórki rakowe. W ten sposób te hormony spelniają pewien rodzaj roli tarczy ochronnej przeciwko rakowi, tzn. zapobiegają rozmnożeniu się komórek rakowych.

Cialo poszczącego zaznaje pielęgnacji, tluszcz otaczający organy wewnętrzne rozpuszcza się, wzrasta ożywienie i sila wytrzymalości ciala, a żolądek, nerki, serce i wątroba zyskuje wytrwalość przeciwko chorobom.

Spelniająca różne zadania wątroba ma za zadanie też trawienie. Podczas postu przez 3-5 godzin odpoczywa. Przez pewien okres czasu dokonuje przerwy w zbieraniu żywności. W t! ym czasie przygotowuje globulinę, która wzmacnia system ochraniający. W żolądku mięśnie i komórki wydzielające wydzielinę podczas postu kilka godzin odpoczywają. Z powodu zmniejszenia się objętości krwi ciśnienie spada i serce wypoczywa. Szczególnie dla tych, co mają wysokie ciśnienie post jest tak korzystne jak lekarstwo.

Pozostalości z pożywienia nie będąc dobrze spalone niszczą żyly. Nie spalony tluszcz zwęża żyly, zachodzi do twardości żyl. Do wieczora nie pozostaje w organizmie prawie wcale pożywienia, tzn. pożywienie zostaje calkowicie spalone. Z tego względu też tym, co mają takie choroby, post polecany jest także w innych miesiącach. Podczas postu inne organy ciala też odpoczywają. Malo jedzenie i post jest dla zdrowia organizmu bardzo ważne. Zekat jest brudem ! majątku. Jak dający zekat oczyszcza swój majątek z brudu, tak poszczący oddaje zekat ze swego ciala i chroni go od różnych chorób. Podczas poszczenia zyskuje się też cierpliwość.

„Czystość jest polową wiary, post zaś polową cierpliwości.” (Muslim)

Post przynosi zdrowie. „Poszczący jest zdrowy.” (Taberani)

Przeważnie choroby pochodzą z dużo jedzenia. „Dużo jedzenie i dużo picie jest powodem chorób.” (Dare Kutni)

Uczucie litości zmniejsza się u dużo jedzących. Wzrastają pragnienia, latwo dokonuje się w haram. Powinno się zamknąć drogę, która prowadzi do wprowadzania w ruch niedozwolone pragnienia. Glód zamyka drogę szatanowi. „Szatan krąży w ciele jak krew w żylach, zamknijcie mu drogę poprzez glód.” (Ihja)

Post jest korzystny dla tych, c! o są stanu wolnego. „Post odpędza pożądania zmyslowe.” (I.Ahmed)
#3
Ramadan Mubarak!
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS