Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Itikad Ahl as-Sunna- zasady sunny
#1
Exclamation 
Itikad Ahl as-Sunna

Ostatnia religia Allahu teâlâ - islam, została wyjaśniona ludziom przez naszego kochanego Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi łe sellem). Religia ta do końca świata nie zostanie zmieniona. Allahu teâlâ poinformował o tym jasno w Kur'anie al-Kerim. Ashab al-kiram miał zaszczyt widzieć naszego kochanego Proroka i poznać osobiście od niego religię islamską. Nauczyli dokładnie tak samo tej religii następne pokolenia muzułmanów. Muzułmanów, którzy nie odsuwają się nawet o włos od drogi naszego Proroka i Jego Ashabu nazywa się Ahl as-sunna łel dżemaat (sunnitami).

W każdym wieku wychowani zostali wielcy uczeni islamscy, którzy wszystkim muzułmanom na świecie ukazywali prawidłową drogę i przewodniczyli w nauczaniu religii Muhammeda (sallallahu alejhi łe sellem) nie dokonując w niej żadnych zmian. Ci uczeni informowali i nauczali ludzi o tej samej wierze. Uczeni ci, byli uczonymi sunnickimi.

Wierzenie (itikad) i informacje dotyczące wiary przekazane przez naszego Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi łe sellem) zostały obszernie, w zrozumiały sposób wyjaśnione i pogrupowane przez dwóch wielkich uczonych: Imama Aszari (zm. w 941 r.) i Imama Maturidi (zm. w 944 r.). Tych dwóch uczonych i ich nauczyciele należą w wierze tylko do jednego mazhabu. Mazhab tych szanownych ludzi nazywa się Ahl as-sunna łel dżemaat. Jest to mazhab iman, wierzenia.

Uczeni islamscy głoszą:

"Mubtadi to osoba która nie posiada wiary (itikadu), odpowiadającej temu o czym zostało jednomyślnie poinformowane przez Ahl as-Sunna. Jednomyślność ta została przekazana przez dwóch wielkich imamów Abu 'l-Hasana al-Aszari i Abu Mansura al-Maturidi oraz uczonych, którzy znajdowali się na ich drodze." ["Fat'h al-dżawad", Hazret Ibn Hadżer al-Hitami]

"Określenie 'człowiek bid'at', odnosi się do tego, kogo wiara (poglądy) różnią się od wiary Ahl as-Sunna. Wiara Ahl as-Sunna jest wiarą Abu 'l-Hasana al-Aszari, Abu Mansura al-Maturidi i tych, którzy się do nich stosują. Ktoś, kto wnosi do islamu coś, co nie jest przez niego uznawane, staje się człowiekiem bid'at." ["Al-fatała al-hadithijja" str.205, Ibn Hadżer al-Mekki, zm. w 1566 r. w Mekce]

"Ktoś kto odstępuje od tego, co Abu 'l-Hasan al-Aszari i Abu Mansur al-Maturidi przekazali nie nazywa się sunnitą. Ci dwaj imamowie podążali drogą Proroka alejhisselam i jego Sahaby." [IV tom komentarzy do książki "Kanz ar-raghibin", uczony szaficki - Ahmed Szihab ad-din Kaljubi al-Misri ]

Imamowie czterech mazhabów informujących o formach czci (ibadet) należeli też do tego prawidłowego mazhabu (Ahl as-Sunna). W wierze nie ma między nimi żadnej różnicy. Imam Aszari i Imam Maturidi byli uczniami uczniów Imama Abu Hanify i Imama Szafi.

Wiara tych, którzy należą do tej grupy jest wiarą Ashabu al-kiram oraz prawdziwych islamskich uczonych, którzy podążają ich drogą. Wiara niezgodna z wierzeniem sunnickim nie jest prawidłowa. Ci, którzy wierzą w niewłaściwy sposób pójdą do Piekła. O tym poinformował nas nasz kochany Prorok. Kiedy powiedział: "Moja wspólnota podzieli się na siedemdziesiąt trzy grupy. Spośród nich uratuje się tylko jedna, pozostałe zaprzepaszczą się i pójdą do Dżehennem," Ashab al-kiram zapytał, która z nich się uratuje? Na to powiedział:"Ahl as-sunna łel dżemaat." Wtedy to spytano się Jego, co to znaczy Ahl as-sunna łel dżemaat? Odpowiedział: "Ci, którzy znajdują się na mojej i mojego Ashabu drodze." [Abdulhak-i Dehlewi, Imam Rabbani]


Cechy przynależności do itikadu Ahl as-Sunna

Allahu teâlâ zadowolony jest z muzułmanów, którzy wierzą wg itikadu Ahl as-Sunna. Wiara ta składa się z wielu warunków. Sunniccy uczeni przedstawiają je następująco:

1. Należy wierzyć w sześć zasad Iman, tj. w istnienie Allahu teâlâ i w Jego jedność, w Anioły, w (objawione przez Allahu teâlâ) św. Księgi, w Proroków (wysłanych przez Allahu teâlâ), w życie po śmierci (Achiret), w to, że wszystko to, co dobre i złe, pożyteczne i niekorzystne stwarzane jest przez Allahu teâlâ. Zasady te zostały przekazane w "Âmentu".

2. Należy wierzyć, że ostatnia księga objawiona przez Allahu teâlâ - Kur'ân al-kerîm jest Słowem Allahu teâlâ.

3. Wierzący nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do swej wiary.

4. Należy wierzyć w naszego Proroka (sallallahu alejhi łe sellem) i kochać cały Ashab al-kiram (Towarzyszy Proroka), który dostąpił zaszczytu widzenia Go. Nie wolno obrażać żadnego z czterech kalifów, bliskiej rodziny Proroka - Ahl-i bejt i Jego szanownych żon.

5. Nie należy uważać, że akty czci (ibadet) są częścią wiary (iman). Nie należy nazywać wierzących niewierzącymi, którzy wierzą w nakazy i zakazy Allahu teâlâ lecz nie wykonują ich z powodu lenistwa. Ci, którzy nie przywiązują znaczenia do tego, co zakazane (haram), żartują sobie z islamu tracą swoją wiarę.

6. Nie należy nazywać niewierzącymi tych, którzy mimo, że są błędnego itikadu należą do Ahl-i Kybla i mówią, że wierzą w Allahu teâlâ i Proroka Muhammeda (alejhisselam).

7. Należy wykonywać salat za każdym imamem o którym wiadomo, że nie grzeszy otwarcie. Dotyczy to również dowódców i zarządców.

8. Muzułmanie nie powinni buntować się swoim przywódcom i zarządcom. Bunt jest źródłem zamieszek i otwiera drogę najróżniejszym katastrofom.

9. Dokonując ablucji w miejsce mycia nóg dozwolone jest mężczyznom i kobietom - nawet jeśli nie posiadają żadnego usprawiedliwienia i nie znajdują się w trudnej sytuacji - dokonać mesh tj. przetrzeć zwilżoną ręką specjalne skórzane skarpetki (mest). Nie wykonuje się tego na gołych nogach i zwykłych skarpetkach.

10. Należy wierzyć, że nasz Prorok (sallallahu alejhi łe sellem) odbył Mir'âdż ciałem i duchem. Ktoś, kto twierdzi, że Mir'âdż odbyta została w śnie wystąpił z Ahl asl-Sunna.

Wierzący zobaczą Allahu teâlâ w Raju. W Dniu Zmartwychwstania (Kyjâmet) Prorok oraz pobożni ludzie wstawią się za muzułmanami. W grobie zadawane będą pytania, a mękom poddawane będą zarówno dusza jak i ciało. Ełlija obdarzani są kerametami.
Keramet to nadzwyczajny stan znajdujący się poza prawami Allahu teâlâ, tj. poza prawami fizyki, chemii, biologii. Allahu teâlâ obdarza nimi swoich ukochanych i są tak liczne, że nie można im zaprzeczyć. Dusze w grobie słyszą o czynach żywych, słyszą również ich słowa. Przekazywanie umarłym dobrych uczynków za recytowany Kur'an al-kerim, wręczoną jałmużnę, a nawet wszystkie akty czci jest dla nich pożyteczne i przyczynia się do zmniejszenia lub przerwania męk w grobie. Wierzyć we wszystko, co zostało powyżej wymienione jest cechą przynależności do itikadu Ahl as-Sunna.


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS